Gekleurde nieuwjaarswensen voor een diverse stad.

14 Januari 2021

Gekleurde nieuwjaarswensen voor een diverse stad.

Nieuwjaarsbrief 2021  Over het grote witte gat in het beleid/en de begroting van stad Roeselare Beste mede-inwoner van Roeselare,Beste buren, vrienden, kennissen, Mag ik jullie om te beginnen een top 2021 toewensen met het licht aan het einde van de tunnel in zicht? De eerste coronavaccins werden toegediend en in de loop van januari zullen wellicht alle woonzorgcentra in Roeselare bediend worden. Hopelijk kunnen we een derde besmettingsgolf vermijden of temperen door deze vaccins.  Wie weet kunnen we tegen de zomer weer samen komen, vieren en feesten of ook samen treuren. Het delen van vreugde en verdriet hebben we toch heel erg hard gemist. Maar het komt terug. En wie weet hebben we het nu nog meer leren waarderen.  Met het einde van de coronacrisis in zicht, komt ook het nieuwe normaal. Het zal ons opnieuw in staat stellen om andere en nieuwe uitdagingen voor onze stad te zien.  Er zijn er meer dan genoeg :  Het tekort aan natuur en groen in en om Roeselare blijft gigantisch groot. De “100.000 bomen ambitie” van het stadsbestuur is te weinig aan de ene kant en een goedkoop promopraatje aan de andere kant. Het lijkt meer communicatie dan wel een echte en volwaardige ambitie. Het herdenken van de mobiliteit in onze stadskernen waarbij de fiets centraal staat wordt veel te aarzelend en niet structureel aangepakt. We zullen op dit dossier blijven hameren. Ons voorstel om grote aaneengesloten fietszones in het centrum en in de deelgemeenten te creëren is daarbij inspirerend. Het argument dat er geen draagvlak is houdt geen steek, bewijzen de voorbeelden in andere gemeentes en de massale reactie op onze petitie. Roeselare is volgebouwd. Het stadsweefsel wordt gewurgd door hoge betonconstructies waar geen open ruimte tegenover staat. Integendeel, ze beperkt zelfs de groene ruimte in de stad. We zijn nu de samenlevingsproblemen van de toekomst aan het opbouwen zowel qua gezondheid als de andere uitdagingen voor een 21e eeuwse samenleving. De winsten zijn privaat, de kosten zullen later voor de gemeenschap en de stad zijn. En dan hebben we het nog niet over klimaat, de droogte, de lucht- en waterkwaliteit,… gehad. In deze nieuwjaarsbrief wil ik het ook over een andere totaal andere uitdaging hebben. Een miskend probleem al is “genegeerd” een betere omschrijving. De vergeetput als strategie.  Ik heb er het jaarplan 2021 nog eens op nagelezen, en het meerjarenplan 2020-2025 nog eens doorgedraaid. Het woord migrant, migratie, allochtoon, nationaliteit, nieuwkomer,… komt niet voor. Het woord asiel komt enkel voor in het woord dierenasiel.  De woorden anderstalig en Nederlands komen 1 keer voor. Zo’n “woordzoek”-analyse is natuurlijk beperkt. Maar het resultaat is tegelijk een heel duidelijk knipperlicht. “Dit” mag of kan of wil men niet benoemen. Een ander bewijs van het gebrek aan aandacht is dat men in het jaarplan 2021 spreekt over 5.000 inwoners met een niet- Belgische nationaliteit terwijl er in werkelijkheid 6.584 zijn. Dit is geen toeval. Kijk tenslotte  naar de begroting. Onder post “Iedereen RSL” krijgt Roeselare 113.240 € meer inkomsten dan dat ze uitgeven. Wat uiteraard niet wil zeggen dat Roeselare niets doet (denk aan de brugfiguren) maar het is duidelijk weinig, niet geprofileerd, niet genoeg en zo weinig mogelijk met eigen middelen. Siddering Vanuit mijn eerste jaar ervaring op de gemeenteraad kan ik getuigen dat een serene en integere bespreking van migratie, multiculturaliteit, anderstaligheid… daar voorlopig onmogelijk is. Een grote siddering gaat door de zaal als je deze woorden laat vallen. Vanuit de fracties Vlaams Belang, NV-A en CD&V komen scherp negatieve reacties of halve insinuaties, Open VLD en SPa zwijgen veelal. Grote uitdagingen Op vlak van migratie zijn ze nochtans groot. We halen er even de cijfers bij. In Roeselare is het aandeel inwoners (bron Rapport Nationaliteit en herkomst Roeselare van provincies.incijfers.be) met een niet-Belgische huidige nationaliteit 10,3% (6.548) ; met een niet-Belgische geboortenationaliteit 15,1% (9.584) en met een niet-Belgische herkomst 18,2% (11.544).Vooral vanaf 2010 is er een sterke groei. Het aantal inwoners met een niet-Belgische nationaliteit stijgt van 1.949 naar 6.548. Een andere vaststelling is dat de herkomstlanden in meerderheid Oost-Europees zijn (zowel EU als niet-EU).  De top drie van de herkomstlanden is Roemenië, Rusland en Polen. Bij de kinderen (minder dan 10 jaar) en bij de leeftijdsgroep van 20 tot 40 jaar zijn de inwoners met vreemde herkomst het sterkst vertegenwoordigd. Zij maken ongeveer 30 % van de inwoners van deze leeftijdsgroepen uit. Meer dan 19 % van de kinderen in de basisschool in Roeselare spreekt thuis geen Nederlands.  Welke uitdagingen zien wij dan? Vooreerst lijkt de kennis van de Nederlands taal heel erg belangrijk. Er is een groot aanbod aan cursussen Nederlands in Roeselare, maar zeker niet iedereen volgt die. De meesten zijn aan het werk, voor velen is werk trouwens ook de reden om zich in Roeselare te vestigen. De combinatie van werk en het volgen van lessen Nederlands is niet evident. Doen we als Roeselare genoeg om de goede kennis van het Nederlands te verhogen? De kennis van Nederlands van de ouders is zowat de belangrijkste factor voor de onderwijskansen van hun kinderen. Hoe gaan we in Roeselare om met 30 % kinderen met een vreemde herkomst in ons basisonderwijs. De mix van leerlingen van allerlei herkomst is een absolute meerwaarde voor ons onderwijs. Maar het risico van concentratiescholen en van een witte schoolvlucht naar bv de basisscholen in de rand van de stad, en/of een al dan niet bewuste negatieve waterval naar bepaalde studierichtingen en scholen is groot, meer zelfs het is vandaag de realiteit in Roeselare. Laten we niet veel te veel kansen liggen om rolmodellen van leerlingen, ondernemers,… in beeld te brengen en aan het woord te laten? Wat met de toegang tot de huizenmarkt? Wat met gelijke kansen op werk voor deze groepen? Wat met ons eigen taalgebruik over en met? … Stop het grote zwijgen Deze nieuwjaarsbrief is uiteraard niet de plaats om het thema volledig uit te werken. Het is wel de plaats om dit grote witte gat in het beleid/en de begroting van stad Roeselare aan te kaarten.  Om de huidige meerderheidspartijen op te roepen om deze thematiek te benoemen (voor alles), te analyseren waar de uitdagingen zich situeren, en er tenslotte een actief beleid rond te voeren.  Tenslotte nemen wij ons vanuit Groen Roeselare voor om vanuit onze rol als oppositiepartij uitdagingen op vlak van onderwijs, kennis van het Nederlands, wonen en samenwonen, leven en samenleven op de agenda te plaatsen. RSL moet ‘R zijn voor iedereen. We geloven niet dat dit gebeurt door erover te zwijgen,   Eddy Demeersseman, voorzitter Groen Roeselare11 januari 2021