Groen Roeselare vraagt het versneld installeren van extra laadpalen.

09 December 2020

Groen Roeselare vraagt het versneld installeren van extra laadpalen.

Regelmatig wordt Groen Roeselare aangesproken door inwoners die sterk overwegen om een elektrische wagen aan te schaffen maar de stap niet zetten omdat er zich dicht in de buurt van hun woning geen laadpalen bevinden.   “Het stadsbestuur zegt grote klimaatambities te hebben. Om dit kracht bij te zetten zou de overstap naar elektrische en/of hybride wagens dan ook volop ondersteund moeten worden.” aldus gemeenteraadslid Eddy Demeersseman. Hij vroeg het stadsbestuur naar hun plannen in verband met elektrische laadpalen. “Roeselare beschikt momenteel slechts over 17 laadpalen. Dat is amper 1 laadpaal voor elk 4000 inwoners of 1 per 2100 auto’s. Deze zijn er bovendien enkel gekomen op initiatief van de Vlaamse regering. Stad Roeselare heeft tot op heden zelf geen enkel initiatief genomen.” De verkoop van elektrische en hybride auto’s is snel aan het groeien. Het aandeel bedraagt nu al 10%. De voorspelling is dat die groei nog een heel stuk sterker wordt en/of zal moeten. Op een termijn van 10 jaar moet het een groot deel van het wagenpark elektrisch worden.   “Helaas moeten we vaststellen dat het huidig stadsbestuur tot op vandaag geen concreet plan heeft en dat het lijkt dat er ook niet veel in de pijplijn zit. Zo heeft Stad Roeselare tot nu toe geen inschatting gemaakt van de concrete behoefte aan laadpalen tegen het einde van legislatuur. Hopelijk zijn hun plannen dit wel te doen in de loop van 2021 geen loze beloften.” aldus nog het gemeenteraadslid. Intussen laat de Vlaamse Regering vandaag weten dat ze ambieert om samen met de gemeenten 1 laadpunt per 100 inwoners te laten installeren. De Vlaamse ambitie is dus te groeien van 17 naar 620 laadpunten. Groen Roeselare vraagt aan het stadsbestuur om niet langer te wachten en op eigen initiatief versneld werk te maken van extra laadpalen in de stad. De partij stelt ook voor om bij elke (her)aanleg van openbaar domein de vereiste basisinfrastructuur die nodig is te voorzien. “Ook stellen we voor om verplicht te voorzien in laadfaciliteiten bij nieuwbouwprojecten. Zo worden alle nieuwe garages of parkeerplekken binnen woningen of appartementsgebouwen klaargestoomd voor de nabije toekomst.” besluit Demeersseman.