Groen wil pop-up parkjes in Roeselare

22 Februari 2013

Op de gemeenteraad van 18 februari lanceerde Groen fractieleider Leen Sercu de oproep aan het gemeentebestuur om in Roeselare pop-up parkjes te maken. Openbare groene plekjes in een stad maken leven in de stad aangenamer. Onderzoek wees uit dat groene plekjes niet alleen mooi voor het oog zijn, ze zijn  zelfs goed voor de gezondheid van de inwoners. Groen stelt voor eigenaars van onbebouwde of braakliggende percelen in de stad de keuze te laten: ofwel betaalt men na 12 maanden een taks ofwel laat men de stad op het terrein tijdelijk groen aanleggen. Dit kan met kleine ingrepen en hoeft helemaal niet duur te zijn.