Groen wil de gemeenteraad opwaarderen

15 Januari 2019

Groen wil de gemeenteraad opwaarderen

Oppositiepartij Groen wil de gemeenteraadszittingen opwaarderen. Tijdens het fractieleidersoverleg legde de partij vier voorstellen op tafel. “Hiermee hopen we een nieuwe drive te krijgen in de gemeenteraad en een betere aansluiting te vinden bij de burger, bij wat er leeft in Roeselare”, zegt fractieleider Filiep Bouckenooghe. “Politiek moet weer over ideeën gaan, over visie. De eerste reactie van gemeenteraadsvoorzitter Piet Delrue (Open Vld) was alvast positief.”  Naar analogie met Kortrijk Spreekt pleit Groen voor een Roeselare of RSL Spreekt . “De inwoners krijgen dan een half uur spreektijd voor de gemeenteraad”, legt Bouckenooghe uit. “Dit heeft geen formeel karakter. Alle gemeenteraadsleden zijn welkom en kunnen vragen stellen ter verduidelijking. De ontvankelijkheid van de vragen wordt beoordeeld door de voorzitter van de gemeenteraad. Het moet gaan over maatschappelijke vragen, vragen die leven bij een grotere groep burgers dan de vraagsteller zelf. Bedoeling is burgers meer te betrekken bij de gemeenteraad. Daarnaast willen we ook graag thematische debatten invoeren, naast de punten waarover we beslissingen nemen. Bijvoorbeeld over onderwijs of de betonstop. Daarbij debatteren we over visie op (middel)lange termijn.”  Gemeenteraadsleden zijn nu automatisch ook OCMW-leden, waardoor de twee raden voortaan na elkaar worden georganiseerd. “Wij vragen de OCMW-raad altijd eerst te houden. Anders lopen we het risico dit te vlug af te handelen”, besluit Bouckenooghe. “Groen vindt een sociaal beleid te belangrijk om als uitlopertje van de gemeenteraad te behandelen.” Tot slot wil de partij ook meer experts uitnodigen tijdens de commissies.     Bron:https://www.hln.be/regio/roeselare/groen-wil-roeselarenaars-stem-geven-in-gemeenteraad~a4588206/?fbclid=IwAR3ww3aCiSo76g3U16Z589xNPh9rVoXBBsnldxK2A0ZDqL_T6OcrleQqTgk