Groen Roeselare trekt met nieuwe kandidaten naar de kiezer

27 Juni 2024

Groen Roeselare trekt met nieuwe kandidaten naar de kiezer

Bert Wouters is de lijsttrekker die samen met Eva, Atimo en Henk een drietal nieuwe en jonge kandidaten mee de toekomst van Roeselare wil bepalen in de gemeenteraad.

Op de foto Eva Vromman, Atimo Sambou en Henk De Jong.

Waarom doen we het?

Roeselare heeft nood aan een frisse, hedendaagse blik op de uitdagingen waar de stad voor staat. We moeten durven veranderen, weg van de stilstand en klaar voor de toekomst. Roeselare is een centrumstad en moet innoverend zijn, een motor voor de regio. We willen beleid met een smoel, en keuzes voor de toekomst.

Lang gezocht naar verbreding en verbinding

Het afgelopen jaar zijn we met Groen in eerste instantie op zoek gegaan naar verbreding en verbinding. We hebben het gevoel, zeker als je de lokale peiling en het resultaat van de recentste stembusslag bekijkt, dat het progressieve veld versnipperd is. Daar staan met Vlaams Belang, NVA en CD&V 3 grote blokken tegenover. We hebben veel gepraat en ook veel overeenstemming gevonden, maar tot een nieuw project voor de stad zijn we uiteindelijk niet gekomen.
Dus hebben we onze knop omgedraaid en gaan we gewoon als het gekende en vertrouwde Groen naar de kiezer. Maar we blijven open staan voor nieuwe samenwerkingen en onafhankelijke kandidaten. Contacteer ons. We komen eens babbelen.

Nood aan een ruk naar Groen

De stad is de afgelopen jaren stilaan aan het veranderen. Dat zie je als je in Roeselare rondloopt. Je merkt er zeker onze Groene hand in. In de vorige legislatuur legde onze schepen Filiep Bouckenooghe de basis. In deze legislatuur merk je dat de zaadjes die toen geplant werden beginnen te groeien. De vergroening van straten die heraangelegd worden is zichtbaar. De aanleg van het Moermanpark is door onze tussenkomst niet op de lange baan geschoven, daar zijn ze volop mee bezig. In Rumbeke kwam er een nieuw circulatieplan met aandacht voor fietsers en voetgangers.

Al zijn we er nog lang niet.
- Tegenover de vergroening staan de vele bedrijventerreinen die erbij komen in de open ruimte rond de stad.
- Het circulatieplan voor Rumbeke staat alleen. Ook voor de rest van de stad zijn er uitdagingen in de mobiliteit. Een zone 30 is een begin, maar de mentaliteit is helemaal nog niet veranderd. De Ooststraat is in het weekend één grote knoop, maar dit bestuur wil die niet ontwarren.
- De stad groeit heel snel, de diversiteit neemt toe. Veel mensen hebben het moeilijk met de snelheid waarmee dat gebeurt. Het beleid is vandaag te afwezig en moet het voortouw nemen in een goede integratie.
- We hebben nu het meest duurzame stadhuis van het land, laat ons er ook naar streven om de meest duurzame stad te worden.

We willen voor de stad ambitie en toekomstvisie. Zeker ook over klimaatbeleid, cultuur, jeugd en sport. We willen ervoor zorgen dat mensen zich goed voelen in hun vel en goed kunnen doen voor de planeet en voor elkaar. We willen ook dat de stad burgerinitiatieven aanmoedigt, ondersteunt en ruimte geeft. Zeker als het gaat over mensen samenbrengen en buurten doen leven. Zo houden we de stad gezond en leefbaar voor iedereen.

Zes kandidaten : vernieuwing ondersteund door ervaring

Vandaag stellen we jullie voor aan onze eerste 6 kandidaten. Een mix van leeftijden en persoonlijkheden.

We beginnen met de ervaring. Vanuit onze fractie kozen onze leden voor Eddy Demeersseman als lijstduwer en Bert Wouters als lijsttrekker. Leen Sercu, onze secretaris en vroeger ook in de gemeenteraad, komt net voor Eddy de lijst steunen.

We hebben ook enkele nieuwkomers aan jullie voor te stellen. Eva Vromman, Atimo Sambou en Henk de Jong komen op de plaatsen 2, 3 en 4 heel prominent in beeld.

Bert Wouters is 43 jaar en zetelt al 5 jaar in de gemeenteraad. Daarvoor deed hij ook als voorzitter de nodige politieke ervaring op. Als vader van 2 kinderen in de lagere school hevht hij veel belang aan mobiliteit en fietsveiligheid, maar ook ruimte en vergroening, in het centrum en de rand van de stad.

Eva Vromman is 44 jaar. Ze is getrouwd en heeft 4 kinderen. Al jaren is ze een gepassioneerde leerkracht in Barnum. Ze voelt de angst voor de toekomst toenemen en ze wil daarin tegenstem zijn en een teken van hoop stellen. Ze wil zich smijten voor Groen omdat ze bewogen is om onrecht aan te kaarten en er tegen te strijden. Daarnaast wil ze de schoonheid van onze planeet benadrukken, dat iedereen er samen zorg voor draagt en dat er bereidheid is om samen te leven met andersdenkenden. We moeten immers hoe dan ook deze – enige – wereld delen. Groen trekt die kaart en daar wil ze zich voor engageren.

Atimo Sambou studeert momenteel architectuur. Deze prille twintiger is nieuw in de politiek, maar komt uit een groen nest. Thema’s als leven in diversiteit, migratie en integratie liggen haar nauw aan het hart. Zij is daarin dan ook een ervaringsdeskundige. Als student komt ze veel in Gent en Brussel, steden die een inspiratie kunnen zijn over hoe je in een stad kan leven en beleid kan voeren.

Henk de Jong heeft eigenlijk wel wat politieke ervaring, maar niet bij ons. Hij was ooit nog campagneleider bij de noorderburen van GroenLinks in Zwolle. Hij volgde de liefde tot in België en Roeselare. Met een stevige bagage vanuit het bos- en natuurbeheer bij Natuurpunt en een aantal jaren als deskundige Groen en Biodiversiteit bij de stad, zijn de groene thema’s helemaal zijn ding

Leen Sercu is al jaren een groene sterkhouder: de vorige legislatuur als gemeenteraadslid, nu als secretaris meer achter de schermen. Na een volledige carrière als verpleegkundige haalt ze nu veel voldoening uit verschillende engagementen. Mensen samen brengen door muziek en cultuur ligt haar nauw aan het hart. Ze wil vooral toekomstgericht blijven denken en werken aan de uitdagingen die voor ons liggen. De ecologische uitdagingen, maar ook het samenleven tussen de verschillende generaties, het samenleven met nieuwkomers, de vergrijzing, dus vooral een leefbare groene stad voor iedereen.

Eddy Demeersseman is 61 jaar. Getrouwd met Friedl en vader van 3 kinderen. Hij is ook grootvader van Boris en Marcel. Hij werkt als pedagogisch adviseur voor de Centra voor volwassenenonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ook Eddy is nu gemeenteraadslid. Hij verdiende zijn strepen al eerder als OCMW-raadslid en bestuurder bij Motena en AZ Delta. Hij haalt veel voldoening uit de realisatie van het Moermanpark. Als inspirator van het buurttraject is zijn aandeel in deze realisatie, vanuit de oppositie, zeer groot.