Groen Roeselare is er klaar voor

10 Juni 2018

Groen Roeselare is er klaar voor

Groen is klaar om Roeselare verder te besturen. De partij trekt in oktober met flink wat gezonde ambitie naar de kiezer en stelde daarvoor een diverse lijst samen die ervaring aan nieuwe expertise koppelt. “Ditmaal hebben we er heel bewust voor gekozen om onze kandidaten niet in blokjes op de lijst te zetten. Onze lijst ziet eruit als het patchwork van onze bevolking: leeftijdenmix, uiteenlopende achtergronden en persoonlijkheden”, vertelt schepen en lijsttrekker Filiep Bouckenooghe. Bij de verkiezingen van 2012 klom Groen van 1 naar 3 zetels en trad voor het eerst in de geschiedenis toe tot het schepencollege. “Op basis van een goed bestuursakkoord en een collegiale samenwerking konden we onze stempel drukken. Het mag duidelijk zijn dat de stad er zichtbaar groener op geworden is, waarbij we van pleinen weer ontmoetingsplaatsen maakten. Maar soms zijn de grootste verwezenlijkingen het minst zichtbaar. Denk maar aan alles rond welzijn, waar we voor veel mensen echt wel een wezenlijk verschil hebben gemaakt.” Ook bij de komende campagne zet Groen niet enkel op het groen-groene thema in. “Vergroening, van bossen tot tegeltuintjes, blijft natuurlijk onze core-business, maar daarnaast schuiven we nog drie speerpunten naar voor,” gaat Filiep Bouckenooghe verder. “Om de gestage groei van het aantal Roeselarenaars op te vangen, moeten we werk maken van een doordachte ruimtelijke planning. Dichter wonen en toch  voldoende ademruimte laten door een kwaliteitsvolle woonomgeving. Ook inzake mobiliteit moeten we de switch maken. We kunnen ons echt niet permitteren dat er de komende 10 jaar weer meer dan 5.000 auto’s zouden bij komen in Roeselare. We moeten er voor zorgen dat mensen zich ook op een andere manier kunnen en willen verplaatsen. En tenslotte willen we volop inzetten op het samenleven, het verbinden van mensen, als beste wapen tegen vereenzaming en onveiligheidsgevoel. We moeten het buurtgevoel blijven versterken, de vertrouwde plek waar mensen elkaar kennen en spreken.” Dat harmonieus samenleven over alle verschillen heen - eenheid in verscheidenheid - weerspiegelt Groen in zijn lijstvorming. Met een mix van oudgedienden en (net niet de helft)  nieuwkomers. Met in de top 5 een vijftiger, een twintiger, een dertiger, een zestiger en een jonkie dat zich tot en met verkiezingsdag tiener mag noemer. “Wij vinden het ook belangrijk om mensen op onze lijst te krijgen met heel uiteenlopende achtergronden. Mensen die met kennis van zaken spreken over geestelijke gezondheid, tewerkstelling of financiën. Mensen die met beide voeten in het werkveld staan en daarnaast mensen met een pak theoretische bagage. Ondernemers, leerkrachten en vakmensen.” “Met zo’n kleurrijk palet op de lijst en met de vele doeners die de lijst niet haalden, maar zich wél ten volle engageren voor Groen Roeselare, garanderen we de Roeselarenaars  alvast een fantastische en boeiende  campagne waar niemand naast zal kunnen kijken. We ervaren binnen ons team een drive, een spirit en een enthousiasme groter dan ooit te voren . En ook de peilingen blijven aangeven dat meer en meer Roeselarenaars zich akkoord verklaren met ons streven naar een nog menselijker, eerlijker en gezonder Roeselare.”