Geen verkoop van openbaar groen

14 Mei 2020

Geen verkoop van openbaar groen

Vorige week keurde de gemeenteraad 3 keer een verkoop goed van een perceel openbare groenzone. Wij vinden dat met Groen nooit een goed idee. Je verliest de controle over wat er met een stukje natuur zal gebeuren, over het gebruik en de beplanting. Je kan al vermoeden dat bomen en struiken plaats zullen moeten ruimen voor gazon en zelfs verhardingen. Dat willen we niet. Ook valt het gegeven dat het openbaar is weg. En volgens ons kan dat niet zomaar. De percelen die verkocht worden maken deel uit van een verkaveling. Wie een perceel kocht betaalde mee aan de openbare groenzone die aan de stad werd overgedragen. Het groen in de buurt was wellicht ook een reden om dat perceel, die woning, te kopen. Om als stad dit dan achteraf te verkopen? Hier knelt volgens ons ook het schoentje. We zullen dan ook een klacht indienen tegen deze beslissing en hopen die nog terug te draaien. Vooral de verkoop van een perceel langs het fietspad van het station richting Lichtervelde springt in het oog. Volgens de motivatie van de stad is het moeilijk te bereiken en te onderhouden, hoewel het aansluit op een groter stuk openbaar groen. De ontwikkelingsmogelijkheden voor de stad worden compleet genegeerd. Het biedt voor de stad wel degelijk een meerwaarde langs een belangrijke fietsverbinding voor zowel woon-werkverkeer en een ontspannend fietstochtje in het weekend. Al lijkt dat fietspad op sommige stukken op een steegje waar je door moet, ingeklemd tussen de afscherming van de spoorweg en de muren van langsliggende bedrijven. Dan is het des te aangenamer dat er zones zijn met meer ruimte. Waar een picknicktafel kan geplaatst worden of een speeltoestel, waar een boom de ruimte kan krijgen om te groeien of een smultuin kan aangelegd worden. Dat verkoop je toch niet zomaar.Tot slot kunnen we ook de link tussen het stadsbestuur en de kopers niet negeren. Een familieband met een schepen en de voorzitter van de lokale CD&V-afdeling. Hier heerst toch minstens de schijn van partijdigheid, een zweem van belangenvermenging. Dit alleen al zou een reden moeten zijn om niet in te gaan op de vraag van de kopers om dit perceel te verkopen. Dat de schepen in kwestie de zitting eventjes heeft verlaten, bevestigt alleen wat we hier aanhalen.#groenwerkt #oeskentoes