Gans de meerderheid is transparant

06 Maart 2017

De Roeselaarse bestuursploeg van CD&V, Sp.a en Groen vindt openheid en transparantie belangrijk, ook inzake de uitoefening van de openbare functies en daaraan verbonden vergoedingen.     Wie een mandaat uitoefent als burgemeester, schepen, gemeenteraadslid of OCMW-raadslid ontvangt hiervoor een vergoeding, die door het Vlaams Parlement is vastgelegd. 

Daarnaast worden leden van de gemeenteraad of het schepencollege aangeduid in organisaties of instellingen met eigen rechtspersoonlijkheid die een specifieke taak uitvoeren in opdracht van de stad ( zoals vzw De Spil, vzw Het Portaal, het Zorgbedrijf, de afvalbeheerder MIROM, ?).  In bepaalde gevallen is hiervoor een vergoeding voorzien.     De burgemeester en schepenen dienen jaarlijks ook hun mandaten aan te geven bij het Rekenhof, die deze lijst jaarlijks publiceert in het Belgisch Staatsblad, zodat iedereen daar inzage in kan hebben (voor de meest recente lijst, zie Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2016 (http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/08/12_1.pdf).   Op deze lijst fungeren ook de functies die politici uitoefenen in bijvoorbeeld de provincieraad, het Vlaams, federaal of Europees Parlement, maar ook het lidmaatschap in de bestuursraad van de oudervereniging of de sportclub. 
  
Hieronder vindt U een overzicht van de diverse functies die onze verkozenen uitoefenen namens de Stad Roeselare.  Van de bruto-bedragen dienen nog belastingen, sociale bijdragen, afdrachten aan de partijwerking te worden afgerekend.   U vindt het overzicht van de functies namens de Stad Roeselare overigens ook terug op de website van de stad,  

 

BIJLAGEN:
definitieve_lijst_meerderheidsvertegenwoordiger_24_februari_2017.pdf