Filiep Bouckenooghe: 'Geen kil besparingsplan, wel positieve keuze voor solidariteit en engagement."

19 Juni 2013

Groen nam als beleidspartij en coalitiepartner haar verantwoordelijkheid met volgende aandachtspunten -          Boeiende zoektocht naar de essentie van de dienstverlening, die toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief moet zijn-          Durven snoeien in de uitgaven :

-2.7 miljoen

-          Ook De Spil, Riho, OCMW, Arhus,? maken dezelfde oefening:  ? 1.7 miljoen

-          Efficiëntie-oefening Dipod (dienst DIspatch, Patrimonium & Openbaar Domein) : -  0.25 miljoen

-           De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

-          Wij blijven inzetten op een sterk sociaal beleid voor specifieke groepen.

-          Gemeentebelastingen en grondlasten verhogen niet

-          Het personeel dat moet afvloeien door wegvallen van hun taak  (12 pers.)  wordt maximaal begeleid naar een andere functie : - 0.40 miljoen

-          Belastingen worden geactualiseerd en geïndexeerd :  + 1.4 miljoen

-          Optimaal ondersteunen van vrij initiatief

Doel : Creëren van een gezonde financiële basis om vanaf het najaar het bestuursakkoord uit te voeren. En die uitdagingen zijn groot : een Roeselare op maat van de mensen, een stad die volop inzet op goed leven, wonen, studeren en werken, een stad waar solidariteit en engagement hand in hand gaan. Dit met een duurzame mobiliteit, kwalitatieve groene openbare ruimte en een sterk sociaal beleid.

 Lees hier de volledige tekst.

Filiep Bouckenooghe

Schepen