Fijn stof grondig aanpakken

26 September 2013

Op de gemeenteraad van afgelopen maandag lanceerde de NVA-oppositie een oproep om het fijn stof aan te pakken. Dit voorstel ging echt niet ver genoeg voor het Roeselaarse stadsbestuur. De gezondheid van de Roeselarenaar verdient beter. Het Schepencollege zal: een jaarlijkse evaluatie van de fijn stof cijfers en de jaarlijkse evaluatie van het lokaal actieplan met de 7 doelstellingen  in het eerste trimester voor leggen aan de milieuraad en ter kennisgeving meedelen aan de gemeenteraadonderzoeken hoe de impact van de mobiliteit op een andere manier kan worden georganiseerd en nagaan welk effect deze wijziging heeft op de invloed van de meetcijfers fijn stof.  Bv door het doorgaand verkeer in een proefopstelling te laten doorrijden via de Rumbeeksegravier en Schaapbrug  en de Graankaai voor te behouden voor lokaal bestemmingsverkeer.

  1. Met de Vlaamse Overheid ( departement LNE) en met de VMM verdere gesprekken aangaan om te kijken welke bijkomende maatregelen  kunnen worden genomen. Het overzicht van deze gesprekken zal ook worden meegenomen in de jaarlijks evaluatie.
  2. Aan te dringen bij de VMM om tijdelijke bijkomende meetpunten te plaatsen dicht bij de woongebieden van de Mandellaan.