Een oproep tot een duurzame en mooie campagne

15 November 2017

Dewitte onzefractieleider

Steven , in de gemeenteraad, lanceerde onderstaande oproep aan de collega's van de andere partijen:

Groen Roeselare roept de collega's op om mee te denken over en mee te werken aan een duurzame en mooie verkiezingscampagne.

color:#404040">

 

color:#404040">Verkiezingsperiodes zijn per definitie momenten om je politieke standpunten kenbaar te maken en je kandidaten in de schijnwerpers te zetten. Om aan te kaarten wat er de voorbije jaren goed of net uitermate slecht liep en om aan de burgers uit te leggen hoe en met wie het de komende jaren (nog) beter kan worden.

color:#404040">Dat is de essentie van een campagne, en zo hoort het ook.

color:#404040">

 

color:#404040">Helaas zien we in de praktijk dat verkiezingscampagnes steeds meer gekenmerkt worden door een lawine aan verkiezingsfolders in de brievenbus en een wildgroei aan verkiezingsborden in voortuinen, steigerdoeken of andere nieuwigheden die elke Vlaamse stad en gemeente degraderen tot een schreeuwlelijk opbod van koppen en kleuren.

color:#404040">

 

color:#404040">Groen wil dat in 2018 anders doen. We nodigen daarom alle collega-partijen uit om tot een herenakkoord te komen over de beperking van campagnemiddelen.

color:#404040">

 

color:#404040">In eerste instantie willen we er voor pleiten om Roeselare niet vol te planten en vol te hangen met tuinborden en spandoeken. De officiële borden die door de stad zelf worden voorzien, volstaan wat ons betreft.

color:#404040">

 

color:#404040">Daarnaast streven we naar een beperking van het aantal folders dat de Roeselarenaar in de bus krijgt. Uiteraard is het belangrijk dat iedereen, ook de kiezers die niet actief zijn op de sociale media en de digitale snelweg, op de hoogte kan gebracht worden van partijstandpunten en kandidatenlijsten, maar dat kan ook zonder een stortvloed aan verkiezingsdrukwerk. Wij geloven zelfs dat een lawine aan folders net een omgekeerd effect heeft.

color:#404040">Een beperking van het aantal folders zal er ongetwijfeld voor zorgen dat de folders meer to-the-point zijn én beter worden gelezen.

color:#404040">

 

color:#404040">Wij nodigen jullie dan ook graag uit om mee rond de tafel te komen zitten en samen te bekijken hoe we in Roeselare kunnen komen tot een esthetische en duurzame campagne. Hierbij dus de vraag om binnen jullie partijgeledingen te bekijken wat er mogelijk is en te laten weten of er bereidheid is om mee te stappen in een herenakkoord. Een akkoord dat uiteraard staat of valt met een unaniem engagement van alle partijen en alle kandidaten.

color:#404040">

 

color:#404040">We kijken alvast uit naar elkeens positief antwoord.