Een deontologische commissie noodzaak maar niet genoeg

28 Februari 2023

Een deontologische commissie noodzaak maar niet genoeg

Groen Roeselare krijgt van het agentschap Binnenlands Bestuur (en eigenlijk ook van het stadsbestuur) gelijk.De beslissing om de Horeca Awards vrij te stellen van een schuld 2000 € werd op een onrechtmatige manier genomen.  

Zie ons vorig bericht "een slecht voorbeeld van goed bestuur".

Het stadsbestuur was zelf al schoorvoetend tot die vaststelling gekomen door de beslissing op 23 januari 2023 zelf in te trekken. En ze dan opnieuw te nemen. Tja...
Deze keer met een "goede" samenstelling, met name zonder de burgemeester en zonder schepen Matthijs Samyn, beide betrokken bij de vzw Horeca Awards die vrijgesteld werd.
Uiteraard wordt de klacht daardoor zonder voorwerp. Het stadsbestuur hield wel voet bij stuk en beweerde dat de klacht "sowieso ongegrond" was.

Het stadsbestuur krijgt vanuit het agentschap binnenlands bestuur echter ongelijk. De boodschap is duidelijk het decreet lokaal bestuur moet op dit vlak bijzonder ruim geïnterpreteerd worden.

Hoe moet het nu verder? Het is voor ons duidelijk dat dit dossier symbool staat voor een manier van aan politiek doen in Roeselare.
De budgetten van stad Roeselare dienen op een eerlijke, transparante en objectieve manier besteed te worden.
Dit lijkt ons de essentie van democratisch bestuur. Extra controle en daadwerkelijke opvolging zijn noodzakelijk.

Het oprichten van een deontologische commissie met duidelijke bevoegdheden, samenstelling, aansturing en opdracht lijkt ons een belangrijke eerste stap.
Maar nog veel meer dan de oprichting zal de effectieve werking van deze commissie belangrijk zijn.

Eddy Demeersseman (gemeenteraadslid Roeselare)