De plannen voor 2018 in 3 woorden: luisteren, samenleven en toekomst

19 December 2017

Vandaag boog de gemeenteraad zich over de plannen van de meerderheid voor 2018 en het bijhorende budget. Fractieleider Steven Dewitte verwoordde de visie van Groen op deze plannen: Voorzitter, collega's, Wanneer ik de plannen van dit stadsbestuur voor het laatste jaar van deze legislatuur bekijk, dan lijkt alles me gekenmerkt door 3 woorden: luisteren, samenleven  en toekomst.

Geef me de vrijheid om dat uit te leggen:

Dit is een beleid dat luistert naar de grieven van zijn burgers. Het is een ploeg die niet in een ivoren toren zetelt, maar gelooft in de mondigheid van zijn burgers en snel wil  reageren op de signalen die ze opvangt.

Zo vangen we signalen op over hondenpoep, zwerfvuil en veiligheid, of moeten we zeggen: over onveiligheidsgevoel?Daarom zetten we in op onze gemeenschapswachten. De twee vertrouwde gezichten krijgen er 4 collega's bij. Dat garandeert drie keer zoveel aanwezigheid in het straatbeeld en bij evenementen. Een aanwezigheid die vertrouwen wekt en zorgt voor een laagdrempelig aanspreekpunt.

We vangen signalen op over het bewaren van ons erfgoed , maar ook over de nood aan creatieve prikkels. Dat leidt ons naar de culturele hotspot en naar de boeiende wereld van ridders en noormannen .

Een ander punt waar veel mensen wakker liggen, vooral ouders zoals ik, is drugsgebruik. Onlangs kwam het nog vrij verontrustend aan bod in de Weekbode. Maar toch konden we vorige week ook vaststellen dat onze politiediensten goed werk leveren in de aanpak van de drugsnetwerken. Nu komt daar binnen de stad een preventiemedewerker bij. Een goede zaak want een dergelijke problematiek vraagt een alomvattende aanpak.

We horen dat men meer ontmoetingsplaatsen wil, meer gemeenschapsgevoel in de strijd tegen anonimiteit en vereenzaming. Dit bevestigt voor ons dat we goed bezig zijn wanneer we het openbaar domein vergroenen en herinrichting met de bedoeling om uitnodigend te zijn. Na de stadskern, is het tijd om deze lijn door te trekken naar de deelgemeentes en de stadsrand. Beveren krijgt een nieuwe ontmoetingsplek en er zijn plannen voor een dienstencentrum in Rumbeke.

Je ziet dat we hier zwaar inzetten op samenleven, samenleven tussen burgers in al hun diversiteit. Vorige week hielden we met onze partij nog een bevraging bij de bezoekers van de Kerstmarkt. Het was heel opvallend hoe eensgezind onze bevolking denkt over samenleven, ongeacht leeftijd of achtergrond. Het is een kwestie van respect, van praten met elkaar en luisteren naar elkaar.

En daar waar het samenleven niet meteen lukt, kan de buurtbemiddelaar soelaas brengen .

Beste collega's het huiswerk is gemaakt. De plannen liggen op tafel om heel gericht verder te werken aan een Roeselare dat voor iedereen goed is om te leven. Hier ligt een beleid op tafel dat niet vertrekt van een politieke kleur. Er zijn geen oranje groene of rode hoofdstukken. Niets is allesbehalve geel of blauw. Nee, dit is een beleid dat de verschillen overstijgt en simpelweg om mensen draait. En laat dat nu de reden zijn waarom iedereen hier aan politiek doet, omdat je van mensen houdt! En ijvert voor hun welzijn en welbevinden.

De zaadjes zijn geplant en de eerste stappen zijn gezet om van ons Roeselare effectief de schoonste plek om te leven in Vlaanderen te maken.Laten we geen gas terugnemen, laten we onszelf niet verlammen door verkiezingskoorts, maar laten we vooral verder timmeren aan de toekomst, dag na dag. Oltegoare.