oost west, asbest

01 Februari 2023

oost west, asbest

Begin december was het in de pers en kon je het zien op onze lokale zender: in het centrum van onze stad wordt er 700 ton asbest opgeruimd. Een serieus asbeststort dicht bij scholen, rusthuizen appartementsgebouwen, woningen,…  Steven Dewitte tijdens de gemeenteraad van 19 december 2022.

Wanneer de omwonenden van het vroegere Heilig Hartziekenhuis dan plots in de media moeten vernemen dat er 70 tientonners met heel gevaarlijk afval zullen worden gevuld, vlak bij de deur, dan ontstaat er uiteraard onrust. Hoe zullen de ontmantelaars te werk gaan? Zijn er risico’s voor de omgeving? Wat als er iets misloopt?

Gezien de gevoeligheden en de kwalijke reputatie van asbest, was communicatie op voorhand hier echt wel op zijn plaats geweest. En dan kunnen we misschien kijken naar de verantwoordelijkheid ter zake van de aannemer van de werken, maar zeker ook naar die van de stad.

Hoe zal de stad de omwonenden informeren en hen zo goed mogelijk geruststellen, niet enkel door communicatie, maar ook door een strikte opvolging van de werf en de mogelijke risico’s en ongemakken ervan? 

--> Antwoord Schepen Muylle: De stad heeft er rechtstreeks niets meer mee te zien, want het Heilig Hartziekenhuis is geen eigenaar meer. Dit valt nu onder projectontwikkelaar Ion en bouwonderneming Coussée die deze site gekocht hebben en twee jaar geleden de sloopvergunning hebben aangevraagd. Alle formaliteiten zoals sloopopvolgingsplan, mobiliteitsplan, communicatieplan voor de informatieverspreiding aan buren, perscommuniqués, zouden in orde gebracht zijn door hen. Dat toont ze ook met de nodige bewijsstukken tijdens de gemeenteraad.

--> Reply Steven: Het is goed dat er een plan van aanpak is en dat de risico’s geminimaliseerd werden. Toch zijn we er niet van overtuigd dat de communicatie voldoende was. Heel wat burgers hebben hun onrust en bezorgdheid geuit over deze kwestie. Daarom, de Stad kon toch breder gecommuniceerd hebben hierover. Dit gezien wij als stad meer ervaring en expertise hierin hebben dan een bouwheer. Veel mensen hebben de communicatie gemist, wat veel zorgen en ongerustheid meebrengt. Ook om de negatieve reputatie rond de sloopwerf te verminderen stelde Steven Dewitte voor om meer baches rondom de werf te hangen.