Actief ondersteunen van het aanvragen van het sociaal tarief

08 September 2022

Actief ondersteunen van het aanvragen van het  sociaal tarief

Het sociaal tarief, en de uitbreiding van de doelgroep van het sociaal tarief, speelt een heel belangrijke rol in het beschermen van onze inwoners in de energiecrisis die gekenmerkt wordt door extreem hoge energiekosten. We stellen echter vast dat een aanzienlijk grote groep van inwoners die in principe in aanmerking komen voor het sociaal tarief de aanvraagprocedure niet doorlopen en het sociaal tarief dus niet ontvangen.Er zijn meerdere oorzaken:- de procedure is soms te ingewikkeld (ik versta het niet, ik begrijp het niet), administratief taalgebruik is een behoorlijke drempel- de beslissing laat soms lang op zich wachten (ik ben te laat, het heeft geen zin meer)- de verkeerde inschatting dat men niet in aanmerking komt- schaamte of terughoudendheid om steun/hulp te vragen-.... Als de groep die het sociaal tarief potentieel kan krijgen nog uitgebreid wordt (enkele voorstellen in die richting liggen momenteel voor op de regeringstafel), zal de groep enkel groter worden en ook in die groep zullen dezelfde problemen (met doorloopt de aanvraag niet) zich stellen.Klassieke informatie(campagnes) blijken onvoldoende om iedereen te bereiken en te motiveren. Een meer activerende aanpak is nodig. Daarom stelt Eddy Demeersseman (Groen Roeselare) op de gemeenteraad van 12 september 2022 voor om onze inwoners actief te ondersteunen bij het aanvragen van het sociaal tarief. We vragen daarom om zo snel mogelijk een sterk activerende aanpak uit te werken en aan de slag te gaan. Met activerende aanpak bedoelen we een aanpak waarbij burgers van deze doelgroep actief benaderd en aangepakt worden. Er kan gedacht worden aan deur-aan-deur acties, belrondes, andere technieken... waarbij door middel van snelscan nagegaan wordt of de persoon mogelijks in aanmerking komt. De concrete invulling is uiteraard aan de betrokken diensten. We vragen om tijdelijk maar op heel korte termijn voldoende budget en personeel vrij te maken voor deze actie.Indien mogelijk wordt hiervoor samengewerkt met andere sociale organisaties. Maar de vraag is duidelijk dat stad Roeselare hier zelf het initiatief neemt.