4 concrete voorstellen voor een sociaal Roeselare

01 Oktober 2012

Elke mens verdient respect. Zeker wie het moeilijk heeft om mee te draaien in onze veeleisende maatschappij. Wij willen iedereen een gezicht geven. En een stem. Gelijke kansen beginnen met gelijke kansen in het onderwijs. Hoe sneller achterstand wordt weggewerkt, hoe groter de eigenwaarde van het kind. En de toekomstige volwassene.Met ons zetten velen zich in als vrijwilliger. Om verborgen armoede op te sporen, om vereenzaming bij het ouder worden te voorkomen. Wij vragen voldoende steun en waardering.

  1. Alle inwoners van Roeselare verdienen een geschikt, degelijk en betaalbaar dak boven het hoofd. In een aangename leefomgeving, en een buurt waar mensen om elkaar geven.