Windmolens : mag het iets meer zijn ?

28 Oktober 2009

26/10/2009 - Persmededeling Groen! West-Vlaanderen roept op om de wind in onze provincie maximaal te

benutten. Niet door lukraak windmolens te plaatsen. Maar door goed te onderzoeken waar er molens kunnen komen zonder hinder, en door deze plaatsen optimaal in te vullen. Het onrendabele vliegveld van Wevelgem: een geschikte plaats voor windmolens?

In onze provincie waait het meer dan elders in Vlaanderen. Het is dan
ook logisch dat windturbines hier de beste vorm van herbruikbare
energie zijn, en het meeste rendement geven. Er moeten er dan ook meer
worden gebouwd, in versneld tempo.
"Her en der verrijzen er reeds windturbines," aldus Bart Caron, Vlaams
volksvertegenwoordiger voor Groen!, "maar als ze slecht ingeplant zijn,
veroorzaken ze soms geluidshinder of slagschaduw. Bovendien is er veel
tegenstand bij aanvragen voor windmolens in mooie, unieke landschappen.
En dat is meer dan begrijpelijk. Maar dat alles samen zorgt er voor dat
het verzet vergroot en het draagvlak bij de mensen verkleint. Op het
gevaar af dat verdere realisaties op de lange baan worden geschoven.
Dat wil Groen! tegengaan."
"We vinden dan ook dat het hoog tijd is om werk te maken van deskundig
onderzoek naar geschikte plaatsen voor meerdere windmolens" vult Caron
aan. Zo werkt het provinciebestuur momenteel aan concrete plannen
binnen de huidige zoekzones.
Maar Groen! wil meer. Wij willen dat de hele provincie opnieuw
onderzocht wordt op mogelijke locaties. Het huiswerk dient opnieuw
gemaakt te worden. En aangezien we meer wind hebben dan andere
provincies, moet West-Vlaanderen dan ook meer windenergie produceren
dan ze zelf nodig heeft, zoals het provinciebestuur nu vooropstelt.

Wat zijn nu onze voorstellen voor bijkomende locaties?
We moeten de locaties waar nu windmolens staan en kunnen staan maximaal benutten.

Bijvoorbeeld:

 • Geen vier op het bedrijventerrein Evolis
  (langs de E17 in de regio Kortrijk), maar acht exemplaren (ook aan de
  overkant van de autosnelweg);
 • Geen twee aan het benzinestation langs de E403 in Oekene, maar zes;
 • Langs
  de vaart tussen Kachtem en Roeselare kunnen ook nog meerdere windmolens
  ingepland worden, die bovendien een heel stuk verder van de dorpskern
  gelegen zijn.

En waarom zelfs niet op het vliegveld van
Wevelgem-Bissegem? Dit zou perfect plaats kunnen bieden aan meerdere
hoge windturbines. Grotere windturbines mogen niet geplaatst worden
waar ze storen voor het luchtverkeer en de bakens van een luchthaven.
"Het wordt tijd dat de betrokken gemeenten eens een kosten/baten
analyse maken," legt Mike Van Acoleyen, kersvers provinciaal voorzitter
Groen! West-Vlaanderen, uit, "Waar hebben ze het meeste baat bij?
Capaciteit voor groene stroom binnen de eigen gemeente en voor de eigen
bevolking of een zwaar verlieslatende luchthaven overeind houden?
Investeringen aantrekken in een toekomstgerichte en duurzame
technologie of de nostalgie van een vliegveld kunstmatig in leven
houden?"
Groen! wil dat letterlijk plaats gemaakt wordt voor een
toekomstgerichte economische sector van de duurzame energie. Doordat de
vliegtuigbakens ook verdwijnen kan in de ruime omgeving meer plaats
voor windmolens gevonden worden, bijvoorbeeld aan de E403.

Maureen Lievyns en Marc Vanpaemel, provincieraadsleden voor Groen!,
Bart Caron, Vlaams volksvertegenwoordiger,
Mike Van Acoleyen, voorzitter Groen! West Vlaanderen,
Carlo Herpoel, secretaris Groen! West-Vlaanderen.

Contact:
Bart Caron: 0477 495810
Mike Van Acoleyen: 0472 609288