Dan toch niet “samen verder voluit vooruit”

Deze ochtend zagen we in de media de aankondiging verschijnen dat burgemeester Kris Declercq straks zijn nieuwe schepencollege voorstelt. Een telefoontje vooraf ware leuk geweest, zeker van iemand die de voorbije week steevast hamerde op het belang van loyaliteit.


Het volgende stadsbestuur van Roeselare wordt er dus blijkbaar één zonder de Groenen, ondanks de vooruitgang die de partij boekte. “Burgemeester Kris Declercq slaagde erin om massaal de vruchten te plukken van de vernieuwings- en vergroeningoperatie die wij de voorbije jaren met de coalitie uitwerkten. Ons leek het logisch dat de ploeg die het vertrouwen kreeg van de burger kon verder werken aan ons positief project voor Roeselare,” aldus schepen Filiep Bouckenooghe. Maar dat ziet CD&V blijkbaar anders.


“Al uit de eerste gesprekken bleek dat er hierbij niet automatisch gekeken werd in de richting van de winnaars van de verkiezingen, maar dat er eerder werd gezocht naar (een) gewillige coalitiepartner(s). Er kwamen ook al meteen enkele dossiers op tafel waarbij duidelijk werd dat er weinig onderhandelingsruimte zat op voor ons cruciale thema’s. Zo kan er voor CD&V geen sprake zijn van een betonstop in Roeselare, nochtans een vraag van de eigen Vlaamse minister Schauvliege. Inzake mobiliteit ziet het er niet naar uit dat er ruimte is voor een switch richting meer verkeersleefbaarheid. En wat betreft de versnelde realisatie van de stadsrandbossen vertelde de burgemeester op verkiezingszondagavond al een gans ander verhaal dan hetgeen waarmee hij ‘s morgens naar de kiezer trok.”


Het mag duidelijk zijn. Voor Groen moest het over inhoud gaan. Schepen Filiep Bouckenooghe klampte zich niet vast aan zijn zitje. “Uiteraard wilde ik het groene verhaal dat we voor de stad schreven verder uitplooien. Het is trouwens duidelijk dat de kiezer dat wel wist te appreciëren. Maar ik paste voor een partijtje limbo-dansen, een wedstrijd van wie er het platst op de buik gaat.”
“Uit respect voor het resultaat dat we de voorbije zes jaar samen, als team realiseerden en respect voor de kiezer die ons voor onze inspanningen beloonde, was het voor Groen een verhaal van samen zaaien en samen oogsten. Met z’n drieën verder of niet verder. Daarom werd de voorbije week vanuit Groen Roeselare een poging ondernomen om een progressief blok te maken samen met sp.a en de vernieuwers.”

“Op die manier konden belangrijke thema's van onze gezamenlijke kiezers op een betere en sterkere manier verdedigd worden. We moeten echter, samen met vele van onze en hun kiezers (en vernieuwingskandidaten), ontgoocheld vaststellen dat er geen positief antwoord kwam op dit krachtig project dat veel had kunnen betekenen voor de volgende zes jaar in Roeselare."


“Met zijn keuze om Groen buiten de meerderheid te houden, heeft burgemeester Declercq alvast gekozen voor een sterke oppositie binnen de gemeenteraad”, besluit uittredend schepen Bouckenooghe. “We zullen er nauwgezet op toezien dat de nieuwe bestuursploeg het werk van de voorbije jaren niet laat verloren gaan, maar voluit verder bouwt aan de leefbare stad met gezonde lucht, vlotte bereikbaarheid en groene ademruimte waarvan we samen de fundamenten legden. Een stad waar iedereen kansen krijgt en die we samen bouwen met de burgers en de politiek. Ook met de oppositie, dus.”