Roeselare krijgt een parkeerbeleid met een (Groene) visie

26 Juni 2014

Dat het parkeerbeleid in Roeselare wordt bijgestuurd zal ongetwijfeld alle kranten halen. Het grootste nieuws is echter dat Roeselare voor het eerst een parkeerbeleid krijgt met een visie. Groen drukte onmiskenbaar een grote stempel op de hervormingen. En toch wordt er geen bloedbad aangericht onder automobilisten, worden middenstand en horeca niet gewurgd. Integendeel. Met het nieuwe parkeerbeleid bewijst Groen net dat ze een partij is die werkt voor iedereen. Dat ze de belangen van de zelfstandigen kan verzoenen met het streven naar een autoarmer stadscentrum. Dat autoverkeer, fietsers en winkelwandelaars geen concurrenten hoeven te zijn. Dat je extra winst kunt halen door iets goedkoper te maken, maar dat je mensen ook vrijlaat om meer te betalen, wat de stadskas dan weer ten goede komt.

 Zonder meteen in te gaan op alle cijfers en komma's, willen we hier de visie schetsen:

Toen NV Parkeren en de Stad overeenkwamen om het parkeerbeleid te herbekijken, gingen wij meteen uit van vier uitgangspunten:

  • Straten en pleinen zijn er om te bewegen, ontmoeten, leven. Parkings zijn er om te parkeren.
  • Handelszaken moeten bereikbaar zijn, maar dat vereist mobiliteit. Bewegend verkeer dus.
  • Parkeren moet betaalbaar zijn, voor zover het past in deze visie. Ook voor mensen die werken in de stad. 
  • Shoppen en terrasjes doen, moet onbezorgd kunnen. In gezonde lucht en zonder de stress van de klok.

Hoe vertaalde zich dat in het nieuwe beleid?

-       Het parkeren spitst zich toe op de grote parkings: de Wallenparking, de Centrumparking (de Munt), B-Park (de nieuwe stationsparking) en de Moermanparking. Op vandaag worden de parkeergebouwen veel te weinig gebruikt. Wanneer we daar de bezettingsgraad aanzienlijk kunnen verhogen, komt er op de straten en pleinen ruimte vrij voor nuttiger en aangenamer zaken dan het stallen van auto's. 

Hoe lokken we de mensen naar de parkings? Simpelweg door het parkeren er goedkoper, veiliger en gemakkelijker te maken.

Wie in de parkings parkeert:

  • Betaalt minder dan op straat.
  • Kan onbeperkt in duur parkeren.
  • Riskeert nooit een parkeerboete.

Wie toch op straat wil parkeren, bijvoorbeeld voor een snelle boodschap, kan dat blijven doen. Een kwartiertje gratis, maar daarna wordt het wel duurder dan in de parkings. Ook de tijdsduur wordt beperkt tot 1 uur in het kernwinkelgebied, elders 2 uur. En wie over tijd gaat, riskeert een verhoogde retributieDoordat het parkeren in de parkings zoveel interessanter wordt, wordt het onnodig om toertjes te rijden in het centrum op zoek naar een parkeerplekje. Gewoon via de kortste weg de parking binnen (we kijken uit naar het nieuw, werkend parkeerverwijssysteem), en genieten maar. Deze vlottere verkeersdoorstroming, gecombineerd met het beperken van de parkeerduur, verhoogt de kans op het vinden van een nabije parkeerplaats voor een snelle boodschap en verbetert ongetwijfeld de bereikbaarheid van de handelaars in het centrum.

Speciaal voor de horeca blijft er een uur gratis parkeren over de middag.

 -          Dat het occasioneel parkeren in veel gevallen goedkoper wordt, vertelden we al, maar ook voor mensen die dagdagelijks en langdurig in de stad moeten parkeren, omdat ze er werken, is het nieuwe beleid een goede zaak. Door een financiële tussenkomst van de stad, worden de werkabonnementen in de parkings goedkoper en flexibeler. Meteen verminderen we zo de parkeerdruk op de zones die net buiten de betalende en blauwe zone vallen.

 -          Minder zoekverkeer, minder filerijdend verkeer, minder stilstaande auto's op straten en pleinen. Dat schept lucht en ruimte. Ruimte die ten goede kan komen aan fietsers, winkelende wandelaars, wandelende winkelaars en openbaar vervoer. Ruimte voor extra groen. Ruimte voor speeltoestellen, kunst,? en terrasjes natuurlijk.

En je kan rustig blijven plakken, want je hoeft geen rekening te houden met een aflopend parkeerticketje.

 Is het niet veel leuker geld te geven aan een coupe fraise dan aan een parkeerbon. En geniet je niet extra van die frisse Rodenbach zonder dat er auto's rondjes draaien voor je neus, wachtend op dat ultieme vrije plekje?

Het parkeerbeleid staat niet op zich. Het is een eerste stap in het opwaarderen van de (be)leefkwaliteit van de stad. Voor de pleinen die binnenkort halfleeg zullen komen te liggen omdat er enkel nog kort wordt geparkeerd, wordt er momenteel een plan voorbereid. En het nieuwe mobiliteitsplan krijgt extra speelruimte omdat her en der ook kan gesnoeid worden in het aantal parkeerplaatsen op straat.