Ons nieuwjaarsgeschenk voor Roeselare

28 December 2021

Ons nieuwjaarsgeschenk voor Roeselare

Dit project toont hoe je ook als oppositiepartij sterk kunt wegen op het beleid.

Groen Roeselare kan Roeselare een mooi eindejaarsgeschenk aanbieden: een nieuw park, het Moermanpark.

Toen de gemeenteraad in maart 2021 (amper 9 maand geleden) het resterende deel van de Moermanparking kocht en op die manier volledig eigenaar werd van deze site was Groen Roeselare meteen overtuigd van de geweldige opportuniteit die deed bood. Op diezelfde gemeenteraad stelden we voor om van deze troosteloze en overbodige parking een park te maken.

Op die gemeenteraad in maart was de reactie eerder lauw. De meerderheid (CDenV, SPa en Open VLD) stelde dat er tot 2024 zeker niets zou veranderen en het parking zou blijven. Hoogstens kon de parking op korte termijn "vergroend" worden. Maar het was ook wel  duidelijk dat ze voor de toekomst (na 2024) alle opties open hielden.
De andere oppositiepartijen NVa en Vlaams Belang waren nog kritischer. De aankoop was te duur, er was nood aan parking,... . Zij stemden dan ook  tegen de aankoop.
De aankoop gebeurde uiteindelijk dus door de meerderheid met steun van Groen. De toekomst van de Moermanparking was in maart onduidelijk.

Het project om er een park van te maken was echter te mooi en de opportuniteit te groot, om dit voorstel zomaar te laten vallen. Voor Groen Roeselare was het duidelijk. We wilden alles uit de kast halen om dit project te realiseren. Groen Roeselare heeft ervoor gekozen om dan maar zelf ondersteuning en draagvlak te zoeken bij de bevolking. De hoop en het doel was om via de bevolking ook de ander partijen te overtuigen van dit project.

Tot twee maal toe werden 1000 folders in de onmiddellijke omgeving van het toekomstige Moermanpark bedeeld. We peilden naar ondersteuning en naar ideeën. De reacties waren zelfs voor ons verrassend positief.

De inhoud, het project is/was belangrijker dan de eigen partij. Daarom wilden we dit project terug geven aan de bevolking. Dit lukte. Op een buurtbijeenkomst ontstond een onafhankelijke werkgroep Moermanpark. Die is sinds oktober 2021 actief.

Intussen had de idee van een Moermanpark blijkbaar ook binnen het schepencollege en deze meerderheid grond gekregen. Via deze weg willen we hen daarvoor bedanken. Ingenomen standpunten bijstellen vergt moed en toont goed bestuur. Zo hebben we het graag.

In het najaar werkten de diensten een projectaanvraag (thematische projectsubsidie) uit in het kader van klimaatfondsen van de Vlaamse regering. Deze projectaanvraag werd geselecteerd. Dat is tweemaal goed nieuws. Het park komt er en er is daarenboven extra financiering voor het park. 2022 kan niet mooier beginnen.

Let wel. Er is nog werk. In de projectaanvraag spreekt Stad Roeselare soms over een plein, soms over een park. Er worden ook wel heel veel functies aan het plein/park toegeschreven.
Het zal dus zaak zijn om bij de les te blijven. Groen, bomen en water moeten de boventoon worden. De ontharding moet maximaal doorgevoerd worden. Wij blijven vanuit onze fractie dit project in elk geval opvolgen. 

Dit project toont tenslotte ook hoe je ook als oppositiepartij sterk kunt wegen op het beleid. We gebruiken daarbij volgende formule:

- inspirerende voorstellen doen
- draagvlak voor die voorstellen zoeken ook buiten het eigen kiespubliek
- volharden en opvolgen

Meer dan gemotiveerd om verder te doen dus.
Met nieuwe ideeën en nieuwe projecten.
Alle suggesties welkom.