OCMW Roeselare: een stap in de groene richting

13 December 2013

De krachtlijnen voor de Groen-fractie binnen het OCMW-bestuur laten zich kort vertalen in drie punten: (1) een deugdelijk, zorgzaam en zuinig bestuur,(2) een accent op de kerndoelstelling en de kerngroep van het OCMW, met de name de kansarmoedebestrijding en de kansarmen,

(3) de verdere ontwikkeling van het OCMW als duurzame organisatie in functie van samenleving en milieu.

Eén manier om aan dit laatste punt te werken zijn de boordtabellen.

 Boordtabellen : wablief?

Binnen het bestuur en het management van het OCMW worden de zogenaamde boordtabellen gebruikt om maandelijks op te volgen wat de stand van zaken is. Vragen als "worden de doelstellingen gehaald?",  "wordt de afgesproken doelgroep bereikt?", "blijft alles binnen het budget?" worden vertaald in indicatoren (cijfers) die maandelijks bijgewerkt en geanalyseerd worden. Een tabel met een maandelijkse evolutie van zo'n indicator is een boordtabel. De meeste van de gegevens die tot nu toe bijgehouden werden waren eerder financieel of aanverwant en/of sociaal of aanverwant. Een voorbeeld van een boordtabel is bijvoorbeeld de "bezettingsgraad van de kamers in onze woonzorgcentra". Een lege kamer betekent immers een kost en dus een verlies aan middelen voor het OCMW. Middelen die het OCMW heel goed kan inzetten om andere noden te lenigen. Dezelfde indicator ondersteunt echter ook een sociale doelstelling. Hoe vlugger de kamer ingenomen kan worden hoe sneller een oudere met meestal grote zorgvragen kan bediend worden.

 Nieuw : de duurzame boordtabellen

Door de Groen-fractie is de idee van duurzame boordtabellen aangebracht. Waarom ook niet maandelijks/regelmatig opvolgen wat de inspanningen van het OCMW zijn op enkele duurzaamheidsindicatoren. Concreet hebben we bijvoorbeeld volgende zaken gesuggereerd:

Mobiliteit:

- Aantal personeelsleden dat fietsvergoeding aanvraagt.

- Aantal bus- / treinabonnementen

- Aantal beschikbare fietsplaatsen per instelling (in een straal van max 30m)

- Aantal dienstfietsen en kms voor verplaatsingen in Roeselare

- CO²-uitstoot per jaar voor het wagenpark OCMW

Energie:

- Aantal overtredingen bij energierondgangen door groene ridder

- Energieverbruik per instelling

Afval

- kilo restafval per kwartaal per instelling

- Verbruik papier per kwartaal

Aankopen/aanbestedingen:

- Aantal aankopen/aanbestedingen waarbij duurzaamheidstoets mee is in de gunningscriteria van het bestek

Uiteraard aan te vullen.

 Groen maakt het verschil

Het principe is aangenomen. Momenteel wordt door de diensten van het OCMW onderzocht welke indicatoren praktisch "haalbaar" en "relevant" zijn om regelmatig te meten, te analyseren en op te volgen.

In de periode 2000-2006 was "ongeveer" de enige groene realisatie het plaatsen van een nieuwe fietsenstalling. Nu staan we dicht bij een maandelijkse opvolging van het duurzaamheidsbeleid van het hele OCMW. Van daaruit zullen regelmatig en structureel voorstellen ontstaan om te werken aan een steeds duurzamer organisatie.

 

Eddy Demeersseman Steven Dewitte OCMW-raadsleden Groen