Nieuwe voorzitter en secretaris Groen Roeselare

25 Mei 2011

Werden met algemeenheid van stemmen verkozen tot voorziiter en secetaris van Groen! Roeselare : Mark Boudrez en Koen Lesage. Maar wie zijn ze ? Wie is die Mark? Mark Boudrez, een prille veertiger die samen

met zijn vrouw Isabel, dochters Jolien (7) en Karlijn (5), zoon Lukas (1) en hun oma in de Diksmuidsesteenweg 353 woont.

Studeerde heel lang plastische kunsten aan Sint-Lucas
in Gent, maar ook heel weinig, waardoor een einddiploma er niet in zat.
Besteedde zijn aandacht liever aan studentenraad, studentenvereniging en de
Vereniging van Vlaamse Studenten, de overkoepelende Vlaamse studenten'vakbond'.

Kreeg er de smaak te pakken voor het politieke
bedrijf, het opbouwen van een samenleving, het nastreven van idealen.
Oorspronkelijk steeds zonder partijkaart.

Geboeid door kunst en cultuur, zingend
voorzitter van het Sint-Michielskoor en lid van de Roeselaarse Cultuurraad.

Werd net voor de Vlaamse verkiezingen van 2009
gevraagd om parlementair medewerker te worden van Bart Caron en twijfelde
hooguit drie seconden.

Trekt telkens naar het Vlaams Parlement zonder
de indruk te hebben naar zijn werk te gaan.

Werd binnen de partij ook ingeschakeld in een
ondersteunende functie bij de opstart van de ecologische denktank Oikos en
vormt binnenkort een brug tussen de partijleiding en de provinciale
partijbesturen in het kader van het project 2012.

Mag zichzelf voorzitter van Groen! Roeselare
noemen.

Wie is die
Koen?

Koen Lesage, een minder prille veertiger die met
zijn vrouw Annick, in een vorig leven partijsecretaris van Groen!, zonen Robin
(19) en Tim (17) en dochter Hannah (14) in de Zilverbergstraat 104 woont. Meer
bepaald in het huis dat zijn stroom haalt uit de enige vergunde particuliere
windmolen van de provincie.

Studeerde met de nodige glans Germaanse
Filologie aan de KULeuven en koppelde er nog een licentie Handelswetenschappen
aan vast. Boog zich over de
"Herverdeling van economische bevoegdheden in het kader van een economische en
monetaire unie", onder het toeziend oog van zijn promotor Guy Clémer, de man
die nu poogt om Bart De Wever en zijn partij enig economisch besef bij te
brengen.

Begon al snel aan een mooie carrière in de
banksector. Werkt momenteel als risicomanager bij de Bank van de Post. Kan er
zijn diverse passies perfect laten versmelten: economie in de meest ruime zin
van het woord, met menselijk gedrag en het ontwikkelen van een globale,
duurzame toekomstvisie. Zijn analytisch vermogen leidde ertoe dat hij nergens
anders dan bij Groen! kon belanden.

Bleef steeds geboeid door taal en literatuur.
Zijn voorliefde voor manga's bracht hem er zelfs toe Japans te gaan studeren.

Mag zichzelf secretaris van Groen! Roeselare
noemen.