Groene Pluim 2010

16 Januari 2010

(klik op titel om het hele artikel te zien) Dit jaar werden terug 5 initiatieven genomineerd. Ieder jaar geeft Groen!-Roeselare een pluim aan een initiatief in Roeselare die haar steentje bijdraagt tot een beter milieu, meer verkeersveiligheid, een socialere

wereld....

1. 't Hope en Nuttig Verzuim samen op de planken
2. Reo Veiling, een duurzame bedrijfsvoering
3. De Bremstruik, een oase midden in het centrum
4. Containerpark, leerde Roeselare sorteren
5. De LINK te Oekene, een antwoord op de mobiliteitsproblematiek

Stuur
jou favoriet voor 28 januari door naar :

[email protected]

1 't
Hope en Het Nuttig verzuim samen op de
planken

 

"Bevroren" waren twee
unieke, sociaal-artistieke voorstellingen die doorgingen in
2009 in het kader van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17
oktober. Dit culturele project liet kansarmen zelf de hoofdrol
spelen om een beeld van hun leefwereld te schetsen. Wie er geweest
was, zal getuigen dat het een krachtige voorstelling was die op een
indringende manier een inzicht gaf in de armoedeproblematiek, maar
ook en vooral in de gedachten en gevoelens van de betrokkenen. In
plaats van nog maar eens schrijnende cijfers te presenteren of
goedbedoelend te betuttelen werd hier de kansarmen een kans
gegeven om hun stem te verheffen en ons creatief aan te
spreken. Dit project werd gerealiseerd door 't Hope, een
spreekbuis voor kansarmen en Het Nuttig Verzuim, een project van
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. De regie was in handen van Tom
Ternest en Ivan Lemenu. De voorstelling was gekoppeld aan een
fototentoonstelling van Stefaan Beel.

 

2. Reo Veiling, een duurzame
bedrijfsvoering

Groen! nomineert Reo Veiling Roeselare voor zijn
volgehouden inspanning om de bedrijfsvoering op een ecologisch en
dus economische manier te voeren.

Reo Veiling
Roeselare gaat verder dan het investeren in de momenteel fiscaal
aantrekkelijke zonnepanelen. In 2009 is bijvoorbeeld verder
geïnvesteerd in een nieuwe wasinstallatie voor het herbruikbaar
verpakkingsmateriaal (de blauwe bakjes) waar de veiling mee
pioniert. Met de helft van de energie worden dubbel zo veel bakjes
gewassen. Door de hernieuwde investering in warmtekrachtkoppeling
wordt extra energie gerecupereerd.

Meer info : http://www.reo.be

3. De Bremstruik, een oase
midden in het centrum

 

Dit is
een plaats waar mensen kunnen schuilen, waar ze hun nood kunnen
uitschreeuwen en tot rust komen.

Een
herbestemming van de oude Paterskerk. Vanuit die christelijke
inspiratie willen ze een 'openhuis' zijn, een plaats waar je tot
rust kan komen, een gespreksoase (een gesprek kan deugd doen), samen
rond de tafel, organiseren 'crisisopvang'... Ze willen tevens een
vier- en leerhuis zijn, ander- film nabesprekingen? Maar ook
geestelijke begeleiding, promoten een ontwikkelingsbelasting voor
een betere wereld in het zuiden?

Kortom een nieuwe invulling voor deze
kerk in de geest van zijn oorspronkelijke bestemming met een
duidelijke maatschappelijke visie. Een plaats om tot rust te komen,
te verwijlen in de stilte..

http://www.debremstruik.be/

 

4. Containerpark, leerde
Roeselare sorteren

 

Het personeel van het containerpark te Rumbeke
verdienen de pluim, omwille van hun dagelijkse inzet in wat voor de
meesten onder ons een last is: het afgeven en sorteren van het
huishoudelijk afval. Deze mensen doen dit op een verdienstelijke
wijze. Meer zelfs, ze verdienen de pluim omwille van hun niet
aflatende vriendelijkheid, behulpzaamheid en grote klantgerichtheid.
De Groen!e Pluim moet ook aandacht hebben voor de minder opvallende
activiteiten in onze maatschappij, die door hun puike uitvoering,
een grote meerwaarde hebben voor ons welzijn.
De mensen van het
containerpark Rumbeke staan hierbij ook een beetje symbool voor hun
collega's in aanverwante containerparken in de stad.

 

5. De LINK te
Oekene, een antwoord op de
mobiliteitsproblematiek

Groen!
nomineert de Link voor zijn originele en volhardende manier waarop
dit burgerinitiatief van onderuit een antwoord probeert te bieden op
de mobiliteitsproblematiek van landelijk
gebied.

De
LINK' is een locale collectieve huis-aan-huis vervoersdienst op
afroep die vlot voor- en natransport tussen woonst en bushalte
aanbiedt te Oekene-Roeselare. Het werkt simpel : men belt
rechtsreeks de LINK-chauffeur die een LINK-zone bedient van ca 2.000
inwoners. Na de oproep haalt 'De LINK' U
binnen het kwartier op met het LINK-minibusje om U te
vervoeren binnen het LINK-gebied. Daarnaast functioneert 'De
LINK' als volwaardige locale taxi, als boodschappendienst (vooral
voor de derde leeftijd) en als collectieve BOB oa voor de jeugd
n.a.v. naburige weekendfuiven.
Meer info op www.gardeboefeesten.be/delink.html

 

[email protected]