Groen vergeet Beveren niet

08 Mei 2010

Er werd in de vorige GR een advies voorgesteld inzake een herziening Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Wij hadden nogal bedenkingen bij het vragen van compensaties voor het verlies van bedrijventerreinen in Beveren Noord. Wij vonden dat het SC wel eens werk mocht maken van duurzame bedrijventerreinen. Niet steeds meer,meer,meer (innemen van waardevolle landbouwgrond) maar clustering, meer bouwlagen, gezamelijk parkings....Minder verspilling. We waren ook ontgoocheld dat de eisen van de inwoners van (Leefbaar)Beveren niet werden herhaald : grotere knip uit industrie en geen milieubelastende industrie. Dit laatste werd op onze uitdrukkelijke vraag terug opgenomen. De eis van geen Seveso-industrie, geen verwerking van mest-, slib- en afvalverwerking...werd terug geadviseerd naar de Vlaamse Regering.