Groen Roeselare schenkt klare wijn

17 Februari 2017

Het was geen mooie week voor de politiek en al zeker niet voor de duizenden lokale politici die zich dag in dag uit inzetten voor hun stad en gemeente. Niet om er rijk van te worden, maar om die stad of gemeente tot een betere plek te maken voor de inwoners. Elk volgens zijn eigen kleur, volgens zijn eigen ideaalbeeld, maar niet zijn eigenbelang. Zijn er uitwassen? Ja. Zijn er ontsporingen bij sommige schimmige intergemeentelijke samenwerkingsverbanden? Ja. Moeten deze aangepakt worden? Absoluut. Maar laten we daarbij niet de fout maken om alles op één (mest)hoop te gooien. Transparantie is een eerste belangrijke stap om het vertrouwen van de burger te herstellen. Deze transparantie bieden we graag (zie bijlage hieronder). De mandatarissen van Groen Roeselare hebben immers niets te verbergen, niets om zich voor te schamen.

Integendeel. Onze mandatarissen werken hard. Zowel als schepen, als gemeente- of OCMW-raadslid als in de raden van bestuur waarin ze namens de partij mogen zetelen. En uiteraard is hun engagement niet beperkt tot de vergadertafel. Ze zijn altijd aanspreekbaar, trachten overal de sfeer op te snuiven en steeds aan te voelen waar en hoe iets beter kan.

Hier staat een eerlijke vergoeding tegenover, waarvan er dan ook nog eens een groot stuk wordt afgedragen aan de partij. Met die afdrachten betaalt Groen Roeselare de gewone partijwerking, legt ze een reserve aan om campagne te voeren en kan er iemand betaald worden om één dag per week de schepen en fractie te ondersteunen in hun werk.

In het kader van de discussie rond cumuls, willen we er ook op wijzen dat voor Groen een schepenambt in een stad als Roeselare een (meer dan) full-time job is. Onze schepen Filiep heeft dan ook geen andere beroepsinkomsten.

Heb je nog vragen of opmerkingen, laat ze dan gerust weten via [email protected] of één van de andere gezichten van Groen Roeselare.

BIJLAGEN:
mandaten_vergoedingen_en_afdrachten_politiek_personeel_groen_roeselare_-_2016_-_def_0.pdf