Gezond levenkrant - april 2010

16 April 2010

In de loop van deze en volgende weken wordt onze gezond levenkrant in meer dan 12.000 bussen gedropt. Volgende thema's komen aan bod : stadsvernieuwing, fijn stof, de oprichting van jong groen roeselare en de groene pluim 2010. Veel leesgenot !