Financiën van Roeselare op het juiste spoor gezet

16 September 2012

Toen het kersverse schepencollege 6 jaar geleden het ene project na het andere lanceerde, stelden  wij al ernstige vragen bij de betaalbaarheid van dat alles. Toen werd gezegd dat alle projecten er konden komen zonder belastingverhoging. We weten ondertussen beter. Er werd bewust een loopje genomen met de waarheid en het volk werd voorgelogen. We tillen daar zwaar aan. Groen weet dat de financiële bewegingsruimte voor de nieuwe bestuursploeg klein is. Maar we hebben wel een aantal voorstellen :Stop de prestigieuze projecten. Beperk de stijging van de onkosten, zowel personeelskosten als werkingskosten.

Verkoop de onbenutte openbare gebouwen en terreinen, zoals het oude politiegebouw, de voormalige Nationale Bank, Diezie, ?

Bekijk de stadsdiensten eens grondig. Maak de procedures kort en efficiënt. Breng de huidige noden in kaart en heroriënteer de stadsdiensten in die zin, i.p.v. steeds maar nieuwe diensten op te richten.