Fietsers houden niet van nieuwe kruispunten 'grote ring'

04 November 2010

Een groot deel van de kruispunten op de 'grote ring' werden reeds opnieuw aangelegd. De meeste fietsers zijn ontgoocheld. De veiligheid werd niet

verbeterd. Jammer ! Als antwoord op de kritiek dat alle kruispunten verschillend zijn, werd reeds beloofd door het bevoegd Agentschap om die aan te passen. Daarnaast is er nog een onduidelijke en zeer verwarrende signalisatie. Overstekende fietsers worden tevens slecht gezien door indraaiende automobilisten. Het afbuigen van het fietspad is een oplossing voor de dode hoek maar creëert andere onveiligheid.