Bespreking van het meerjarenplan Roeselare

01 Februari 2023

Bespreking van het meerjarenplan Roeselare

“Hoe je het ook bekijkt, een verdubbeling van de schulden, zoals die hier nu voorligt, is toch te veel van het goede.”, aldus Bert Wouters, fractieleider Groen Roeselare tijdens de gemeenteraad op 19 december 2022.   

2020 en 2021 waren financieel twee moeilijke jaren; er is niet veel van de geplande investeringen kunnen doorgaan, waardoor alles in 2022 onder stoom is komen te staan. De Covid-pandemie, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en torenhoge inflatie gooien ook roet in het eten. Dat dit ongelegen is, kunnen we zeker niet ontkennen. Net nu de bouw van het nieuw stadhuis begint, worden alle materialen een pak duurder. De oorspronkelijke ramingen bedroegen minder dan 30 miljoen, nu gaan we al naar de 40 miljoen.

En dat is niet de enige druk op de begroting natuurlijk. Elk jaar opnieuw wijzen we er op dat de impact van personeel op de cijfers zeer groot is. De eerste jaren kwam er nog personeel bij, nu wegen vooral de indexaties van de loonkost door. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt. Zeker als je van je satellieten verwacht dat ze besparen om met eenzelfde budget te blijven rondkomen.

Ook al worden er steeds voorzieningen aangelegd, er moeten nog steeds moeilijke keuzes gemaakt worden. In enkele keuzes zijn wij als partij sterk ontgoocheld:

  • De vermindering in de budgetten voor de uitvoering van het mobiliteitsbeleid en fietsveiligheid.
  • De stop in de investering voor bijkomende huisvesting voor gevechtssporten. Dit is voor veel jongeren een belangrijke uitlaatklep.
  • Nieuwe waterpartijtjes die er niet meer zullen komen.
  • Thema’s die doorgeschoven worden naar een volgend bestuur zoals de aanleg van de verbinding tussen het Sterrebos en Bergmolenbos.

Er komen daarnaast ook heel wat zaken bij op de planning.

  • Meerkosten in lopende investeringen, zoals het stadhuis, de sporthal van Onze Kinderen, rioleringswerken zoals het Godelieveproject etc.
  • Toegenomen budgetten voor citymarketing, city of things en de nieuwe zomercampagne.
  • Er wordt gelukkig ook nog geïnvesteerd in verenigingen en het opbouwen van de samenleving; in mensen die het nodig hebben.
  • In het Moermanpark en de vergroening van de noordelijke stationsomgeving.
  • Ook in de kinderopvang, al zijn we meer voor een blijvende, structurele ondersteuning van de sector in de stad.
  • Ook voor het muziekcentrum in TRAX, al is de toekomst ook daar nog lang niet verzekerd met het toegekende budget.

Bij het begin van de legislatuur haalden we de schuldgraad van de stad (en het ocmw) al eens aan. We zagen een stijging van de schulden van om en bij de 100 miljoen tot 155 miljoen euro. Zover ging het nooit komen, werd ons verteld, maar nu komen we al aan een totaal van bijna 200 miljoen op het einde van deze legislatuur. We weten dat de autofinancieringsmarge op het einde van de rit nog positief blijft, zoals dat vereist is, maar toch.

“Hoe je het ook bekijkt, een verdubbeling van de schulden, zoals die hier nu voorligt, is toch te veel van het goede.” Wij vrezen dat je vandaag de mogelijkheden van de toekomst hypothekeert door de zware kredietlasten die je vandaag aangaat. We hopen vooral dat we de aangelegde buffers niet zullen nodig hebben voor het huidige uitvoeringsprogramma. Wij kunnen vandaag dan ook niet akkoord gaan.

Bert Wouters, fractieleider Groen Roeselare