Wij willen een Moermanpark

29 Maart 2021

Wij willen een Moermanpark

Het Moermanpark – verfrissend  groen tot in het centrum van de stad. Met de aankoop door Stad Roeselare van het resterend deel van de huidige Moermanparking doet zich een geweldige en unieke opportuniteit voor om binnen het alsmaar sterker verstedelijkt weefsel van het centrum een relatief grote groenzone te creëren. Het is duidelijk. Roeselare zit met een probleem. Roeselare wordt in tal van rapporten en TV-reportages genoemd als één van de steden en regio’s die zeer snel toe- en volgebouwd wordt. We excelleren in de verhardingsindex. Dit wordt ook zo beleefd door de inwoners zelf. In onderzoeken geven die aan dat de groene openbare ruimte in Roeselare ondermaats is. Actiegroepen als Natuurpunt, de Gezinsbond, de vzw leefmilieu en Meer bomen in Roeselare wijzen telkens weer op verdere verharding en het verdwijnen van groen en bomen. Corona heeft ons nog eens herinnerd hoe belangrijk groenbeleving is voor onze (mentale) gezondheid.Dan hebben we het nog niet gehad over de klimaatopwarming. Momenteel warmt het centrum van Roeselare in onze hete zomers tot twee graden extra op dan in het buitengebied. Er worden op middellange termijn problemen voorspeld in Roeselare met betrekking tot grondwater. Door de aankoop van de Moermanparking  en de omvorming naar een Moermanpark kan stad Roeselare een deel van een antwoord bieden op bovenstaande problemen. Het is een unieke kans, die op zeer korte termijn (volgend jaar 2022) kan gerealiseerd worden. Groen Roeselare stelt dan ook voor om op de plaats van de Moermanparking op zo kort mogelijke termijn een park in de ware betekenis van het woord te creëren. We gaan voor maximale ontharding. Geen beton en/of tegels. Een combinatie van bomen, gras, en bloemen. We dromen ook van een fontein en waterspeelplaats. Maar er zijn zeker nog meer mogelijkheden. Voer voor een project, waarbij we kinderen dit park mee laten invullen? Het lijkt logisch om na te denken over een link met de groenzone rondom de kleine en ronde kom, en met het recent vergroende De Coninckplein. Het nieuwe park zou het grootste onthardingsproject van Roeselare worden (kan tellen in de hoofdstad van de verharding), zal tegemoet komen aan de grote vraag naar openbaar groen, en zal dienst doen als een natuurlijk airco in de komende warme zomerdagen.