We willen een nieuw park in Roeselare

Wil jij ook minstens één nieuw park in Roeselare?

Ja, ik wil ook een nieuw park in Roeselare. De aankoop van het domein van Villa Campagne is daar een ideale kans toe.

Als het van Groen afhangt, dan koopt stad Roeselare Villa Campagne op de hoek van de Veldstraat aan. Alle partijen en alle bewoners van onze stad vragen naar meer groen en open ruimte. Maar bijkomende openbare groene ruimte tover je niet zomaar uit je hoge hoed. De verkoop van Villa Campagne creëert zo’n prachtige kans voor de stad om een waardevol stukje groen te behouden en voor iedereen toegankelijk te maken. De prachtige historische tuin van een hectare groot heeft alles in zich om een tweede Park Vandewalle te worden, in een omgeving waar weinig openbaar groen is, als buffer tussen de stadskern en de bedrijvigheden rond de vaart.

We vragen aan het nieuwe stadsbestuur om daartoe dringend initiatief en indien enigszins mogelijk deze site aan te kopen.

Ja, ik teken

Door deze petitie te ondertekenen ga ik akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens door Groen.

Laatste ondertekeningen

Janne Vermeersch
Thema's
petitiepark