Riet De Bie

18e plaats

Roeselare oogt de laatste jaren netter en hier en daar priemt
groen door. Anderzijds wordt alle open ruimte volgebouwd.
En hoe meer we ruimte en natuur uitbannen, hoe meer we
onszelf pijn doen. Meer groen in de stad betekent meer plaats
om te ademen, letterlijk en figuurlijk.


Ook ouderen, die een steeds groter deel van de inwoners
vertegenwoordigen, moeten gehoord worden en meer kansen
krijgen om deel van onze samenleving te zijn. Meer initiatieven
om mensen samen te brengen, moeten vereenzaming
tegengaan.


Als moeder, oma, pleegmoeder en zorgjuf met pensioen, weet
ik ook hoe belangrijk goede zorg voor kinderen is, als we hen
willen opvoeden tot geëngageerde, gezonde medeburgers.


Kies samen met mij voor een menselijker, eerlijker en
gezonder Roeselare!