Persconferentie - Meer Groen In Roeselare

08 Oktober 2022

Persconferentie - Meer Groen In Roeselare

Vrijdag - 7 oktober 2022 - persconferentie Volgende perstekst werd voorgesteld. Groen Roeselare hertekent de kaart van  Groot Roeselare. Niet toevallig presenteren we onze voorstellen aan de vooravond van de Week van het Bos! Roeselare een grijze stad.Roeselare, één van de 13 centrumsteden in Vlaanderen, behoort tot één van de meest verharde, of anders gezegd, gebetonneerde stedelijke gebieden. Bekijk het stadsbeeld en de blijvende bouwwoede. Weinig kans op verandering. Niet alleen Groen maar ook een meerderheid van de inwoners van Roeselare beoordelen dit zo. Roeselare wordt betiteld als een grijze gemeente. Heel veel inwoners zien het tekort aan groen als één van de grootste problemen van Roeselare. Een minder aangename en gezonde leefomgeving maar ook grote gevolgen voor de waterhuishouding (het regenwater verdwijnt niet in de bodem, maar wordt samen met het rioolwater afgevoerd), opwarming van de stedelijke kernen, … Iedereen is overtuigd: vergroening en ontharding is noodzakelijk! Sinds enkele jaren pleit het Vlaams gewest voor meer ontharding: beton en tarmac moeten verdwijnen, ten voordele van groen. Dit maakt dat de bodemkwaliteit beter wordt; de leefomgeving aangenamer, onze steden worden koeler, we hebben minder wateroverlast en een betere luchtkwaliteit. Meer groen staat ook voor sterkere sociale cohesie. Daarnaast is Vlaanderen één van de bosarmste regio’s van Europa! We horen al jaren dat er bos moet bijkomen. Maar dat proces verloopt heel traag. Volgens de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten is één van de redenen de politieke onwil van lokale besturen, die zich verschuilen achter het idee dat er ‘geen draagvlak voor is’. Het is niet omdat je 1000 keer groen roept, dat de stad daadwerkelijk groener wordt. Ook Roeselare volgt aarzelend en weinig ambitieus. In een persbericht in de Weekbode presteren de bevoegde schepenen voor groen en klimaat het te stellen dat er geen Groene partij meer nodig is,  om een groen beleid te voeren! De meerderheid komt tot dit besluit, omdat ze vele keren het woord ‘groen’ in hun ‘Septemberverklaring’ hebben geteld: wel 18 keer telt schepen Van Coillie op zijn telraampje! Alsof het voeren van een groen beleid de opstelsom van woordjes is! Nieuwe groene projecten komen er enkel onder druk van de burgers (of omdat er geld voor te krijgen is). Heel concreet durven we stellen dat het Moerman park er zal komen, na stevige actie van Groen en de buurtbewoners. Pas na een infovergadering in de ontwijde St Amandskerk, waarin 80 buurtbewoners zich uitspraken voor een park in plaats van parking, keerde het bestuur zijn kar en besloot inderhaast er toch maar een park van te maken. Nochtans had de stad, toen men de gronden aankocht, geen concrete plannen en zou ze wachten tot de volgende legislatuur om te beslissen wat het zou worden. Hoogstens zou men de tarmac wat verfraaien met wat plantenbakken! Dat bleek uit een antwoord van de bevoegde schepen en meerderheid, na een interpellatie van onze Groene fractie op GR van maart 2021. Een ander voorbeeld: de stad besloot de omgeving van de Sint Jozefskerk te ontharden tot 1600m2. Pas onder druk en op vraag van de buurtbewoners werd deze ontharding uitgebreid tot 7000m2. Zo zie je maar hoe weinig ambitieus onze beleidsploeg is! Op zoek naar het 14de voorstel voor een groener Roeselare. Daarom hertekenen we de Groene kaart van Roeselare, als beleidsvoorstel voor de komende jaren. De voorstellen zijn niet te nemen of te laten. We hernemen als het ware het actiemodel ‘Moermanpark’, dat vertrok van een aantal voorstellen, maar vooral, waarin we de mening van de burger vroegen. Ook dit is hier het geval: onze voorstellen zijn niet te nemen of te laten, de inbreng van de bewoners zal heel belangrijk zijn. De kaart is bij wijze van spreken interactief. Wij stellen voor, we vragen reactie. Het ‘Moermanmodel’ zeg maar! Dat kan op het info-adres: [email protected] Ons 14 puntenplan: we doen dertien voorstellen, het veertiende staat symbool voor nieuwe inbreng van burgers. Onze kaart bevat 13 ideeën, van eenvoudige voorstellen tot vrij radicale vergroening, waarbij we rekening houden met verschillende types: bos, recreatie, park, groene linten, straten… In oppervlakte durven we stellen dat we op termijn naar een verdriedubbeling van de groene oppervlakte moeten gaan. We gaan hierbij uit van vrij recente cijfers, waarbij er per inwoner in Roeselare slechts 9 à 10m2 groen beschikbaar is. Daarmee hangen we aan het staartje en zal een versnelde inhaalbeweging nodig zijn, om de jarenlange verwaarlozing goed te maken. In ons plan streven we ernaar de bestaande en de nieuwe groene zones met mekaar te verbinden, zodat wandelen en verblijven in het groen, een permanente ervaring wordt. Een ander principe dat we hanteerden is de nabijheid van groen. We gaan ervan uit dat iedere bewoner zich max 500 m moet verplaatsen om te kunnen genieten van een substantiële groene ruimte of omgeving. Verder in het oog springende voorstellen op onze kaart: een groene bomen gordel rond het centrum bijkomend 5 nieuwe parken palend aan of binnen de kleine ring: H.Hartpark, Cultuurpark, Pompierpark, Moermanpark, Traxpark. Een volledig autovrije markt. Het verbinden van Sterrebos en Bergmolenbos. 2 grote bijkomende ‘beleefgebieden’. Uitbreiding Bergmolenbos en Krommebeekbos. We volgen verder op. De reacties die we van burgers hebben ontvangen zullen worden gebundeld. In de meeste gevallen voorzien we een info avond met de indieners van nieuwe voorstellen en belangstellenden. Meer info volgt. Groen Roeselare – oktober 2022