Mobiliteit in Roeselare - over parkings

27 Februari 2021

Mobiliteit in Roeselare - over parkings

14 januari 2021 - Koen Develter Er komt een nieuw stadhuis. NV-A vindt dat er een ondergrondse parking onder moet komen om de mensen die uit de Zuidstraat komen en in het stadhuis moeten zijn een parkeerplaats te geven. De meerderheid wijst dat voorstel af. Laten we eens onderzoeken welke de voordelen en nadelen zijn van ondergrondse parkings in de binnenstad.De voordelen zijn bekend: je kunt je auto relatief gemakkelijk kwijt dicht bij je bestemming. Dat zorgt voor minder stress en ook voor minder parkeerzoekverkeer. Nadelen zijn er echter ook. Ondergrondse parkings kosten handenvol geld om ze te bouwen. Er moet diep gegraven worden, er moet bemaald worden waardoor de grondwaterstand in de hele omgeving zakt en bomen soms verdrogen, en vooral moet er veel beton gestort worden. Ze kosten ook geld om te onderhouden; er moet immers verlicht en verlucht worden. Het grootste nadeel aan ondergrondse parkings, is dat het parkings zijn en parkings trekken auto’s aan. Als je dus parkings aanlegt in de binnenstad, dan lok je auto’s naar het centrum. Laat dat net níet de bedoeling zijn. Mobiliteitsstudies wijzen al jaren hetzelfde uit: hoe meer auto’s in een straat, hoe minder er geleefd wordt. Of positiever geformuleerd: hoe minder auto’s, hoe groter de leefkwaliteit van een straat/plein/buurt. Dat vermag een woordje uitleg. Auto’s zorgen ook voor lawaai en stank. Is er iemand die gezelligheid associeert met stank en lawaai? Het is maar als je eens elders bent geweest, op een plaats zonder auto’s, dat je beseft hoe luid auto’s zijn en hoe zeer ze stinken. Ook het aspect visuele vervuiling, hoe subjectief ook, mogen we niet verwaarlozen: auto’s ontsieren ons straatbeeld. We kunnen de horeca in het centrum dus geen grotere dienst bewijzen dan door het hele centrum autovrij of autoluw te maken. Dan zullen mensen meer genieten van hun terrasje en dus meer geneigd zijn om er eens eentje te doen. Als je niet met de auto bent, dan hoef je ook niet bezig te zijn met dat parkeerticket dat binnen zo veel tijd verstrijkt. Het is ongetwijfeld een van de verklaringen waarom fietsers meer geld uitgeven dan automobilisten – zoals de fietserbond al jaren schrijft. Daarenboven is de stank van auto’s niet onschuldig. Het fijn stof uit de uitlaat van onze bolides is het meest ongezonde dat er is omdat het zo klein is en dus tot heel diep in onze longen geraakt. Heel wat gezondheidsklachten worden verbonden met fijn stof: astma en andere ademhalingsproblemen in de eerste plaats, maar ook hartaanvallen zijn soms veroorzaakt door de ongezonde lucht die we inademen. In scholen die een schoolstraat hebben gekregen (= een straat waar rond de openings- en sluitingsuren van de school geen auto’s mogen rijden) kan men na enkele maanden al zien dat de longen van de kinderen er beter aan toe zijn. Een ander voorbeeld dat ook te denken geeft: een derde van de jonge kinderen moet aan de puffer of aërosol. De hoofdoorzaak? Luchtvervuiling. We kunnen daar iets aan doen; de meeste kinderen wonen in steden, dus als we de auto’s bannen uit de steden, lossen we voor een belangrijk deel dat probleem op. Auto’s zijn nog op een andere manier ongezond, ze zijn immers ook ongezond voor de inzittenden. Het simpele feit dat je in een auto zit en dus niets doet, is al niet zo gezond. Elk gezondheidsadvies haalt het belang van voldoende bewegen aan, dus zou het ook voor de bestuurders een goede zaak zijn als ze hun autostuur zouden inruilen voor een fietsstuur. Nu kun je zeggen dat dat een zaak is van individuele vrijheid, maar het is vrij duidelijk dat veel mensen een duwtje nodig hebben om te doen wat goed is voor hun eigen gezondheid. Er is zelfs nog een derde manier waarop auto’s ongezond zijn: ze stoten CO2 uit. De link tussen klimaat en gezondheid is misschien niet zo evident, maar is er wel. Door de opwarming van de aarde zijn er meer en extremere hittegolven en vooral oudere mensen verdragen die hitte vaak niet goed. Sommigen bezwijken er zelfs door. Daarnaast veroorzaakt een opgewarmde aarde ook meer overstromingen, orkanen, droogte en bijhorende misoogsten … Kortom, er zijn nogal wat natuurfenomenen die mensenlevens kosten en veroorzaakt worden door de klimaatsopwarming. Niet zo gezond dus. Maar ik zou bijna de files vergeten. Hoe meer parkings in het centrum, hoe meer auto’s in de stad en dus hoe meer files. Slechte doorstroming is een probleem van ons allemaal, niet enkel van de autobestuurders die in het slechtste geval hun geduld verliezen en agressief worden. Niet alleen zorgen files alleen maar voor méér fijn stof, stank, lawaai, visuele vervuiling en CO2, ze verhinderen ook de hulpdiensten. Je zult het maar meemaken dat je geliefde met spoed naar het ziekenhuis moet worden gebracht en dat de ambulance zich vastrijdt in de file. Auto’s weren uit het centrum kan dus levens redden. Als we de balans opmaken van de voor- en nadelen van (ondergrondse) parkings in het centrum, dan wegen de nadelen duidelijk veel zwaarder door dan de voordelen. Het is dus een goede zaak dat er onder het stadhuis geen parking komt. Anderzijds is het ook gotspe dat nieuwbouwprojecten hun ondergrondse parking nog steeds als troef zien, terwijl het in feite een vloek is. Ik hoop dat u ondertussen doorhebt dat elke parking in de binnenstad een hypotheek is op onze leefkwaliteit. Tijd om er definitief komaf mee te maken.