Ingrid Vermeulen

20e plaats

Als hoofdverpleegkundige in AZ Delta is gezondheidszorg, en in het bijzonder de geestelijke gezondheidszorg, een groot aandachtspunt voor mij. Ik werk nu 30 jaar in het ziekenhuis en zag veel evolutie. Nu beseft men dat preventie en goede zorg onlosmakelijk samenhangen met een leefbaar inkomen en wonen in een gezonde, groene leefomgeving.

Er zijn stappen gezet, zoals het inloophuis Tejo waar jongeren met psychische problemen gratis terecht kunnen of de CARAVAN waarmee op festiviteiten ingezet wordt op zorg dragen voor elkaar. De aanzet voor het Bergmolenbos zorgt voor ademruimte en dankzij de verlaagde borduren in Rumbeke verlaagt de drempel tot sociaal contact. Maar er is nog heel veel te doen. Daarom stap ik mee in het politieke project van Groen Roeselare.

Steun me, steun ons en we maken Roeselare samen een betere stad.