Gudrun Vandenbunder

34e plaats

Na 28 jaar in de zorgsector met volwassen personen met een
beperking weet ik het wel zeker: ik wil in beweging komen om
samen te zorgen voor betaalbare woningen, veilige fietspaden
en zuivere lucht.
Ik wil een stad waar geen plaats meer is voor sociale
uitsluiting, maar net een plaats waar iedereen kansen krijgt
om zichzelf te zijn en waar iedereen deel mag uitmaken van
het grotere geheel.
Het mooie is dat we er allemaal van profiteren. Elke dag wordt
Roeselare een mooiere plek om te wonen.
Kies samen met mij om voor iedereen een
gezondere thuis te realiseren.