Eddy Demeersseman

37e plaats

Ik ben al jarenlang actief bij Groen Roeselare. Voor mij het
logisch vervolg van mijn engagement in de Chiro, jeugdraad,
de vredesbeweging en het beginnende besef dat het anders
moest met ons milieu. Nu ben ik meer nog dan vroeger ervan
overtuigd dat u en ik nood hebben aan een beleid dat denkt op
lange termijn. Het kan echt anders. Ook in Roeselare.
Zelf ben ik de laatste zes jaar bestuurder van het Zorgbedrijf
en van AZ Delta. Dit betekent vooral er op toe zien dat het vele
overheidsgeld (geld van u en ik) goed en zuinig besteed wordt.
Daarmee begint alles. De geboden zorg en diensten staan op
een hoog niveau en dat proberen we zo te houden, en dat kan
enkel door permanent te vernieuwen. En tot slot, maar zeker
niet het minste, moet dit voor iedereen betaalbaar blijven.
Vind je dit ook belangrijk? Stem dan op Groen Roeselare.