Deniza Miftari

2e plaats

Als voorzitter van Jong Groen en de studentenraad van Vives
vind ik jongerenparticipatie uitermate belangrijk. Veel te vaak
worden er beslissingen genomen over onze toekomst zonder
ons erbij te betrekken. De toekomst is van ons en daarom
moeten wij meer en meer het voortouw nemen.
Ondertussen blijft Roeselare groeien en bloeien. Mensen met
verschillende culturele achtergronden en van verschillende
generaties ontmoeten elkaar meer en meer op openbare
plaatsen. Diversiteit wordt almaar meer gezien als een
verrijking en niet als een belemmering en daar zullen we
blijven op inzetten zodat Roeselare een veilige thuishaven
wordt voor iedereen, ongeacht religie, cultuur of leeftijd.
Ik wil het anders want het kan anders!
Stap mee in ons bootje en maak van Roeselare een
menselijkere, eerlijkere en gezondere stad.