Christel Caen

10e plaats

Na een loopbaan van 39 jaar als verpleegkundige, wil ik verder
blijven zorg dragen en dit voor alle inwoners van Roeselare.

Een goede mobiliteit en veilig verkeer voor jong en oud, meer
groen, een stad waar het goed is om te wonen, te ontspannen,
te werken, te studeren en te ondernemen met respect voor
iedereen.

Kies samen met mij voor een veilige, gezellige en groene
omgeving waar iedereen zich thuis voelt en zich ten volle kan
ontplooien, elk op zijn eigen manier.