Bram Vanacker

7e plaats

De laatste 6 jaar hebben we in Roeselare een inhaalbeweging
gemaakt in het groener en meer leefbaar maken van onze
stad. Maar we kunnen meer doen.

We zijn een stad van werkmensen en we willen na ons werk
een levendige stad. Een stad die aantrekkelijk is om in te
wandelen, winkelen en een pintje te drinken, voor jong en oud.
Politiek moet er zijn voor de gewone werkmensen en dat
kunnen we alleen door de gewone werkmensen te verkiezen.

Al meer dan 10 jaar kom ik op voor mijn collega arbeiders in
de fabriek als vakbondsafgevaardigde. Nu wil ik opkomen voor
mijn stadsgenoten in de gemeenteraad.

Steun ons verhaal! Menselijker, eerlijker en gezonder...