Ben De Cat

11e plaats

Als mens tussen de mensen heb ik het steeds moeilijk gehad
om onrechtvaardigheid te aanvaarden. Veel te vaak worden
beslissingen van bovenaf als vanzelfsprekend beschouwd. Als
schaker, informaticus en kunstenaar probeer ik de juiste
vragen te stellen, te analyseren en vaak het vaststaande in
twijfel te trekken. Out of the box denken, de basis corrigeren
om zo tot positieve, zinvolle en gedragen alternatieven te
komen.
In de huidige evolutie van een steeds snellere maatschappij is
het hoog tijd de mens als wezen terug centraal te stellen.
Groeien en bloeien met respect voor het grote geheel is de
moeilijke taak waar we met de planeet, maar zeker ook op het
lokale beleid met zijn allen voor staan.
Roeselare is van U, en dat wil ik graag samen met deze
enthousiaste Groene ploeg bewerkstelligen.
Noem me maar gerust een Groene Piraat.