Annick Lein

14e plaats

Groen is een partij waar dialoog en inspraak erg belangrijk
zijn. Opbouwend en positief wordt er verder gekeken dan
verkiezingen.
Als leerkracht in het lager onderwijs vind ik de dromen en
ideeën van kinderen heel belangrijk. Je moet ze vertrouwen
en verantwoordelijkheid geven. Een groene school en een
veilige schoolomgeving, plaats voor fietsen in het verkeer,
speelruimtes en speelprikkels in de buurt, dat hebben
kinderen nodig.
Ook zie ik graag meer ingezet op de brede school, met onder
andere gedeeld ruimtegebruik. Ook schoolpoortwerkers en de
vrijetijdspas zijn een troef.
Kies samen met mij: Groen staat voor menselijker, eerlijker en
gezonder!