Actueel

We lanceerden een positief voorstel naar jongeren om
het huidige Jeugdcentrum te actualiseren. Een muziek-o-droom waar
er plaats is voor workshops, een middelgrote fuifzaal,
repititielokalen voor muziek en andere kunstvormen, ev een
jeugdhuiswerking,...Liefst in de buurt van de haven..

Momenteel loopt het openbaar
onderzoek betreffende de milieuvergunningsaanvraag van de NV TORAN en
dit van 03 09 2009 tot 03 10 2009. De vergunningsaanvraag betreft een
milieuvergunningsaanvraag tot uitbating van een burgerlijke helihaven
op de maatschappelijke zetel van de NV. Er wordt een uitspraak
voorzien door het college van Burgemeester en...

Groen! lanceerde een voorstel tot wijk-buddy. Iedereen kent een buddy. Dit is een maatje of vriend die gezelschap en steun biedt aan een zieke, senior, nieuwe bewoner, vreemdeling,... of iemand die begeleiding kan gebruiken. De vrijwillige buddy brengt regelmatig een bezoek en krijgt de nodige professionele begeleiding en omkadering. Dit biedt nogal voordelen. De vrijwilliger is een...

Pagina's