Actueel

Jong Groen! Roeselare is pas opgericht. We zijn een groep jongeren die ons het lot van de Roeselaarse jeugd bijzonder aantrekken. Al een tijdje gaan we niet meer akkoord met het gevoerde beleid.

Jong Groen! Roeselare eist daarom dat jongeren meer inspraak krijgen, en zijn vragende partij voor een beter aanbod culturele activiteiten, fuifzalen, 100-dagen beleid, enz.

Daarom...

In de loop van deze en volgende weken wordt onze gezond levenkrant in meer dan 12.000 bussen gedropt. Volgende thema's komen aan bod : stadsvernieuwing, fijn stof, de oprichting van jong groen roeselare en de groene pluim 2010.
Veel leesgenot !

De discussie rond de Spiraalbrug is een eindje weggeweest. Maar ze komt de volgende maanden vast terug op de politieke agenda. Reden ?

Men is al een eindje aan het zoeken om de Koning-Albert-I-laan te verbinden met de Mandellaan, of het sluiten van de Kleine Ring. Wat nu voor ligt, is om de K-Albert-I-laan via de Veldstraat , langs de vaart in de...

(klik op titel om het hele artikel te zien)
Dit jaar werden terug 5 initiatieven genomineerd.
Ieder jaar geeft Groen!-Roeselare een pluim aan een initiatief in Roeselare die haar steentje bijdraagt tot een beter milieu, meer verkeersveiligheid, een socialere
wereld....

1. 't Hope en Nuttig Verzuim samen op de planken
2. Reo Veiling, een duurzame...

Weet
U, er worden weer veel baby'tjes geboren. Leuk hé ! Maar wist u ook dat
iedere baby geboren wordt met een Stedelijke schuld van 1600 €. De
toekomstige generaties worden dus belast met een grote schuldenlast.
Hoe zeer onze Schepen ook zijn best doet te beweren dat onze schuld
afgenomen is. Ja vorig jaar, van 108 naar 92,45 miljoen € door...

26/10/2009 - Persmededeling
Groen!
West-Vlaanderen roept op om de wind in onze provincie maximaal te
benutten. Niet door lukraak windmolens te plaatsen. Maar door goed te
onderzoeken waar er molens kunnen komen zonder hinder, en door deze
plaatsen optimaal in te vullen. Het onrendabele vliegveld van Wevelgem:
een geschikte plaats voor windmolens?

In...

We lanceerden een positief voorstel naar jongeren om
het huidige Jeugdcentrum te actualiseren. Een muziek-o-droom waar
er plaats is voor workshops, een middelgrote fuifzaal,
repititielokalen voor muziek en andere kunstvormen, ev een
jeugdhuiswerking,...Liefst in de buurt van de haven..

Momenteel loopt het openbaar
onderzoek betreffende de milieuvergunningsaanvraag van de NV TORAN en
dit van 03 09 2009 tot 03 10 2009. De vergunningsaanvraag betreft een
milieuvergunningsaanvraag tot uitbating van een burgerlijke helihaven
op de maatschappelijke zetel van de NV. Er wordt een uitspraak
voorzien door het college van Burgemeester en...

Groen! lanceerde een voorstel tot wijk-buddy. Iedereen kent een buddy. Dit is een maatje of vriend die gezelschap en steun biedt aan een zieke, senior, nieuwe bewoner, vreemdeling,... of iemand die begeleiding kan gebruiken. De vrijwillige buddy brengt regelmatig een bezoek en krijgt de nodige professionele begeleiding en omkadering. Dit biedt nogal voordelen. De vrijwilliger is een...

Pagina's