Actueel

Wij weten niet hoe groot uw koopjeshonger is ?

Maar er ooit
al bij stilgestaan hoeveel winkeldeuren er tijdens de winter gewoon open staan.
Al die warmte en energie die verloren gaat ! Uit onderzoek blijkt zelfs
dat een deur 3 bij 2 meter die het gehele jaar openstaat, een warmteverlies
heeft die gelijk staat aan het jaar-gasverbruik van 4...

Filiep Bouckenooghe, fractieleider bij Groen!, lanceerde tijdens de Roeselaarse gemeenteraad een bijzonder voorstel. Hij wil dat het stadsbestuur het eerder aangekochte gebouw in de H. Consciencestraat, waar vroeger de Nationale Bank gehuisvest was, verkoopt. Lees verder.

Filiep Bouckenooghe becijferde dat de aankoop van het pand, de inrichting van het Infopunt...

Een
groot deel van de kruispunten op de 'grote ring' werden reeds opnieuw
aangelegd. De meeste fietsers zijn ontgoocheld. De veiligheid werd niet
verbeterd. Jammer ! Als antwoord op de kritiek dat alle kruispunten
verschillend zijn, werd reeds beloofd door het bevoegd Agentschap om
die aan te passen. Daarnaast is er nog een onduidelijke en...

Er werd in de vorige GR een advies voorgesteld inzake een herziening Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Wij hadden nogal bedenkingen bij het vragen van compensaties voor het verlies van bedrijventerreinen in Beveren Noord. Wij vonden dat het SC wel eens werk mocht maken van duurzame bedrijventerreinen. Niet steeds meer,meer,meer (innemen van waardevolle landbouwgrond) maar clustering, meer...

Jong Groen! Roeselare is pas opgericht. We zijn een groep jongeren die ons het lot van de Roeselaarse jeugd bijzonder aantrekken. Al een tijdje gaan we niet meer akkoord met het gevoerde beleid.

Jong Groen! Roeselare eist daarom dat jongeren meer inspraak krijgen, en zijn vragende partij voor een beter aanbod culturele activiteiten, fuifzalen, 100-dagen beleid, enz.

Daarom...

In de loop van deze en volgende weken wordt onze gezond levenkrant in meer dan 12.000 bussen gedropt. Volgende thema's komen aan bod : stadsvernieuwing, fijn stof, de oprichting van jong groen roeselare en de groene pluim 2010.
Veel leesgenot !

De discussie rond de Spiraalbrug is een eindje weggeweest. Maar ze komt de volgende maanden vast terug op de politieke agenda. Reden ?

Men is al een eindje aan het zoeken om de Koning-Albert-I-laan te verbinden met de Mandellaan, of het sluiten van de Kleine Ring. Wat nu voor ligt, is om de K-Albert-I-laan via de Veldstraat , langs de vaart in de...

(klik op titel om het hele artikel te zien)
Dit jaar werden terug 5 initiatieven genomineerd.
Ieder jaar geeft Groen!-Roeselare een pluim aan een initiatief in Roeselare die haar steentje bijdraagt tot een beter milieu, meer verkeersveiligheid, een socialere
wereld....

1. 't Hope en Nuttig Verzuim samen op de planken
2. Reo Veiling, een duurzame...

Weet
U, er worden weer veel baby'tjes geboren. Leuk hé ! Maar wist u ook dat
iedere baby geboren wordt met een Stedelijke schuld van 1600 €. De
toekomstige generaties worden dus belast met een grote schuldenlast.
Hoe zeer onze Schepen ook zijn best doet te beweren dat onze schuld
afgenomen is. Ja vorig jaar, van 108 naar 92,45 miljoen € door...

26/10/2009 - Persmededeling
Groen!
West-Vlaanderen roept op om de wind in onze provincie maximaal te
benutten. Niet door lukraak windmolens te plaatsen. Maar door goed te
onderzoeken waar er molens kunnen komen zonder hinder, en door deze
plaatsen optimaal in te vullen. Het onrendabele vliegveld van Wevelgem:
een geschikte plaats voor windmolens?

In...

Pagina's