Actueel

“Het gemeentelijke beleid zit op vele plaatsen vastgeroest in oude gewoontes. De drie traditionele partijen houden de macht in handen en willen dat zo houden. Groen daarentegen wil vernieuwing brengen en werken aan echte oplossingen. Groen is het positieve alternatief,” stelt Groen voorzitter Wouter Van Besien in zijn slotspeech op het druk bijgewoonde verkiezingscongres van maart 2012.

...

Oppositiepartij Groen vindt het niet kunnen dat tientallen ouders recent de nacht doorbrachten in drie stedelijke basisscholen. Door de inschrijvingslimiet die er geldt, wilden ze zeker zijn van een plaats in de scholen voor hun kleuters.

"We willen geen kampeertoestanden", zegt Filiep Bouckenooghe. "Een studie heeft uitgewezen dat er tegen 2021 2755 plaatsen te kort zullen zijn in het...

Werden met algemeenheid van stemmen verkozen tot voorziiter en secetaris van Groen! Roeselare : Mark Boudrez en Koen Lesage. Maar wie zijn ze ?

Wie is die Mark?

Mark Boudrez, een prille veertiger die samen
met zijn vrouw Isabel, dochters Jolien (7) en Karlijn (5), zoon Lukas (1)...

Toegegeven, het is niet de eerste keer dat we voorstellen om de Grote Markt parkeervrij te maken. Maar wel de eerste keer dat we pleiten voor een actief 'evenementenplein'. Zo stel je concreet de meerwaarde duidelijk : er valt iets te beleven, meer ruimte voor terrassen, meer uitstraling, meer woonkwaliteit,.... En we kregen steun vanuit Vl. Belang, NVA, zelfs ACW. Het blijkt nu zelfs dat de...

Met de verhuis van het H.-Hartziekenhuis komt een heel site vrij. De uitdaging is om die in de toekomst waardevol in te vullen. Onze oppositierol is niet alleen 'kritisch' te zijn voor de voorstellen van het SC, maar ook zelf een visie te ontwikkelen. Dat deden we dan ook. We willen dan ook de 2 Hoge School -richtingen die daar aanwezig zijn: Verpleegkunde en Biotechnologie verder alle ruimte...

Wie een inbraak-preventie-screening laat uitvoeren door de Stad, kon tot
voorheen 50% van zijn investeringen terugkrijgen. Dit wordt nu verlaagd naar
25%. Groen! roept op, om het uitgespaarde budget te gebruiken voor
inbraakpreventie bij clublokalen (sport- cultuur-, jeugdverenigingen). Vorig
jaar waren er 14 inbraken bij clublokalen. Dit is teveel.

Wij weten niet hoe groot uw koopjeshonger is ?

Maar er ooit
al bij stilgestaan hoeveel winkeldeuren er tijdens de winter gewoon open staan.
Al die warmte en energie die verloren gaat ! Uit onderzoek blijkt zelfs
dat een deur 3 bij 2 meter die het gehele jaar openstaat, een warmteverlies
heeft die gelijk staat aan het jaar-gasverbruik van 4...

Filiep Bouckenooghe, fractieleider bij Groen!, lanceerde tijdens de Roeselaarse gemeenteraad een bijzonder voorstel. Hij wil dat het stadsbestuur het eerder aangekochte gebouw in de H. Consciencestraat, waar vroeger de Nationale Bank gehuisvest was, verkoopt. Lees verder.

Filiep Bouckenooghe becijferde dat de aankoop van het pand, de inrichting van het Infopunt...

Een
groot deel van de kruispunten op de 'grote ring' werden reeds opnieuw
aangelegd. De meeste fietsers zijn ontgoocheld. De veiligheid werd niet
verbeterd. Jammer ! Als antwoord op de kritiek dat alle kruispunten
verschillend zijn, werd reeds beloofd door het bevoegd Agentschap om
die aan te passen. Daarnaast is er nog een onduidelijke en...

Er werd in de vorige GR een advies voorgesteld inzake een herziening Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Wij hadden nogal bedenkingen bij het vragen van compensaties voor het verlies van bedrijventerreinen in Beveren Noord. Wij vonden dat het SC wel eens werk mocht maken van duurzame bedrijventerreinen. Niet steeds meer,meer,meer (innemen van waardevolle landbouwgrond) maar clustering, meer...

Pagina's