Actueel

Steven Dewitte, onze fractieleider in de gemeenteraad, lanceerde onderstaande oproep aan de collega's van de andere partijen:

...

Claus Demeersseman verlaat noodgedwongen de Roeselaarse gemeenteraad. Door de promotie die hij maakte op het werk werd het onmogelijk om flexibel van shift te wisselen in functie van zijn raadslidwerk en hij wil geen half werk leveren. Claus kwam vijf maand geleden in de gemeenteraad als tijdelijke vervanger van Leen Sercu die volop werkt aan haar herstel. Groen-voorzitter Bert Wouters neemt...

Buurtoverleg

Over de heraanleg van de “TRAMSTATIE” op Krottegem is al veel gezegd en geschreven. De stad deed dan ook  heel wat inspanningen tot overleg en participatie met de buurt. 67 huisbezoeken, een participatiemoment op 27 oktober, een soepmoment, bevraging van de kinderen uit de buurt, een terugkoppelmoment op 26 april… Dit alles als een heel bewuste keuze om burgers mee te...

De Roeselaarse bestuursploeg van CD&V, Sp.a en Groen vindt openheid en transparantie belangrijk, ook inzake de uitoefening van de openbare functies en daaraan verbonden vergoedingen. 
  
Wie een mandaat uitoefent als burgemeester, schepen, gemeenteraadslid of OCMW-raadslid ontvangt hiervoor een vergoeding, die door het Vlaams Parlement is vastgelegd. 
Daarnaast...

Het was geen mooie week voor de politiek en al zeker niet voor de duizenden lokale politici die zich dag in dag uit inzetten voor hun stad en gemeente. Niet om er rijk van te worden, maar om die stad of gemeente tot een betere plek te maken voor de inwoners. Elk volgens zijn eigen kleur, volgens zijn eigen ideaalbeeld, maar niet zijn eigenbelang.

Zijn er uitwassen? Ja. Zijn er...

Repair Café wint de Groene Pluim

  Na een spannende stembusslag ging het Repair Café met de Groene Pluim 2017 aan de haal. De handige harry’s haalden het van de borstvoedingscaravan van Mamado, die de avond tevoren een Roeselare Award in de wacht sleepte, en de vrijwilligers van het platform Roeselare Helpt die zorgen voor logistieke, maar ook emotionele...

Op de drempel van het nieuwe jaar is het goed om eens terug te kijken. Niet enkel naar het stokoude jaar, maar meteen naar de vier voorbije jaren. Naar de jaren waarin Groen mee aan de Roeselaarse stuurknuppel zat richting een groenere, socialere en meer bruisende stad.
In de geest van een vredige Kerst leggen we de focus daarbij op de ander, op onze tochtgenoten zonder wie...

De kogel is door de kerk. De verkavelingsaanvraag die afgelopen zomer de gemoederen danig verhitte, is door het schepencollege verworpen. Er komt dus geen exclusieve villawijk aan de Babilliestraat, temidden het toekomstige Bergmolenbos. Een overwinning voor de natuurverenigingen die hun tanden in het dossier zetten, voor de bijna 800 bezwaarindieners, maar ook en vooral voor het gezond...

De afgelopen dagen liepen de mailboxen van de Roeselaarse Groenen vol. Dit ongebruikelijke zicht, zo pal middenin de vakantie, wordt veroorzaakt door het voornemen van een projectontwikkelaar om een exclusieve verkaveling te realiseren middenin het gebied dat ooit het Bergmolenbos moet worden. De stroom van reacties die we hierop kregen, allen gaande van ongeloof tot afgrijzen, stemt ons...

Op zaterdag 21 mei werd, als afsluiter van de Week van de Opvoeding, de Roeselaarse tutjesboom plechtig ingehuldigd. In de boom in het Noordpark kunnen ‘grote kindjes’ hun tutje aan de wilgen hangen (al is het dan geen wilg).

Vermits een tutjesboom perfect op de kruising ligt van twee beleidsdomeinen van onze schepen, welzijn en groen, had Filiep een gelegenheidsspeech in de mouw...

Pagina's